คู่มือผู้ใช้และการติดตั้งของฮาร์ดแวร์สำหรับ Intel® RAID Controller SASUC8I

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008253

27/06/2017

คู่มือผู้ใช้และการติดตั้งของฮาร์ดแวร์icon
คู่มือนี้เป็นการอ้างอิงฮาร์ดแวร์และคำแนะนำสำหรับผู้ใช้สำหรับ Intel® RAID Controller SASUC8I ประกอบด้วยคำแนะนำการติดตั้งและข้อมูลจำเพาะที่สมบูรณ์แบบ

ชื่อไฟล์: E54443-002_SASUC8I_HWG. pdf
ขนาดไฟล์: ๕๓๐ KB
วันที่: ธันวาคม๒๐๐๘
ครั้งที่ปรับปรุง: ๒.๐

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*