ไม่รองรับการลาดตระเวนด้วย Intel® RAID Software สำหรับ Intel® Server Board และตระกูลผลิตภัณฑ์ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000008250

04/09/2018

ไม่รองรับการอ่านลาดตระเวนบนผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ RAID Controller ของ Intel®เหล่านี้:

  • Intel® Embedded Server RAID Technology II (Intel® ESRT2)
  • เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Intel® Rapid (Intel® RST)
  • เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Intel® Rapid ระดับองค์กร (Intel® RSTe)
  • Intel® Matrix RAID Technology

รองรับการลาดตระเวนบนผลิตภัณฑ์ Intel®ฮาร์ดแวร์ RAID เท่านั้น

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ฟังก์ชั่นการอ่านแบบลาดตระเวนคืออะไรและฉันจะใช้งานได้อย่างไร
การเปรียบเทียบของ Intel® ESRT2 และ Intel® RST (เมทริกซ์) RAID