รายชื่อฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการที่ผ่านการทดสอบสำหรับ Intel® Server Board SE7525GP2

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000008248

30/06/2017

รายการของฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการที่ผ่านการทดสอบicon
เอกสารนี้มีรายการฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการที่ผ่านการทดสอบ Intel® Server Board สำหรับ SE7525GP2

ชื่อไฟล์: SE7525GP2_THOL_Rev-1.8. pdf
ขนาด: ๖๗๘,๖๒๙ไบต์
วันที่: กุมภาพันธ์๒๐๐๖
ไฟล์ฉบับปรับปรุง: ๑.๘

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*