เลือกฮาร์ดไดรฟ์เพื่อสร้างพูลหน่วยเก็บข้อมูลโดยใช้ Microsoft Internet Explorer 8 * เพื่อจัดการ Intel® Modular Server

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008247

14/06/2017

คุณอาจไม่สามารถเลือกฮาร์ดไดรฟ์เพื่อสร้างพูลหน่วยเก็บข้อมูลเมื่อใช้ Microsoft Internet Explorer * ๘.๐เพื่อจัดการกับ Intel® Modular Server เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้:

  1. เลือก เครื่องมือ ≫ ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต ≫ เว็บไซต์ความปลอดภัยของ > ที่เชื่อถือได้: เพิ่ม https://your_ IP_address
  2. คลิกระดับแบบกำหนดเอง
  3. เลือกActive-X controls และปลั๊กอิน ≫ อนุญาตให้ตัวควบคุม ActiveX ที่ไม่ได้ใช้ก่อนหน้านี้ทำงานได้โดยไม่มีการเปิดใช้งาน > แจ้ง
  4. เลือกการดาวน์โหลด > การแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติสำหรับการดาวน์โหลดไฟล์ ≫ เปิดใช้งาน
  5. คลิ กตกลง เพื่อบันทึกการตั้งค่าเหล่านี้
  6. เลือก เครื่องมือ ≫ มุมมองความเข้ากันได้ (หรือเลือกปุ่ม มุมมองความเข้ากันได้ ที่อยู่ทางขวาของแถบที่อยู่)
  7. เริ่มการทำงานของ Internet Explorer ใหม่และเข้าสู่ระบบคอนโซลการจัดการระยะไกล

ตอนนี้คุณจะสามารถใช้งานตัวควบคุมทั้งหมดได้