รายการหน่วยความจำที่ผ่านการทดสอบสำหรับ Intel® Server Board SE7520JR2

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000008244

30/06/2017

Intel® Server Board SE7520JR2 มีช่องเสียบ DIMM 6 ช่องหรือสามธนาคารของ DIMM Dimm ทั้งสองตัวในธนาคารควรจะเหมือนกัน แม้ว่า Dimm ภายในแต่ละธนาคารจะต้องเหมือนกันแต่ BIOS รองรับขนาดและการกำหนดค่า DIMM ต่างๆที่ทำให้ธนาคารของหน่วยความจำแตกต่างกันได้ การปรับขนาดหน่วยความจำและการกำหนดค่าจะรับประกันเฉพาะ Dimm ที่ได้รับการรับรองโดย Intel เท่านั้น

Intel® Server Board SE7520JR2 สามารถรองรับเทคโนโลยี DDR266/333 หรือ๔๐๐หน่วยความจำทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ SKU บอร์ดของ baseboard กำลังใช้งาน

หน่วยความจำขั้นต่ำที่รองรับระบบที่ทำงานในโหมดหน่วยความจำแบบช่องสัญญาณเดียวคือ256Mb สำหรับ๒๕๖, DDR-๓๓๓และ DDR2-400

รายการหน่วยความจำที่ผ่านการทดสอบicon
ชื่อไฟล์: SE7520JR2_MemList_Rev_64. pdf
ขนาด: ๓๘๕,๖๙๐ไบต์
วันที่: ตุลาคม๒๐๐๘
ไฟล์ฉบับปรับปรุง:๖๔

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*