คู่มือการให้บริการสำหรับโครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® SC5600

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008239

30/06/2017

คู่มือบริการ (PDF)icon
คู่มือนี้ถูกเขียนขึ้นสำหรับช่างเทคนิคระบบที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาการอัพเกรดและการซ่อมแซมโครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® SC5600

เอกสารนี้ให้ภาพรวมโดยย่อเกี่ยวกับคุณสมบัติของแชสซีรายการอุปกรณ์เสริมหรือส่วนประกอบอื่นๆที่คุณอาจต้องการข้อมูลการแก้ไขปัญหาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มและเปลี่ยนส่วนประกอบบนตัวเครื่องเซิร์ฟเวอร์

ชื่อไฟล์: E39533_003_SC5600_Service_Guide. pdf
ขนาดไฟล์: ๕,๑๔๐ KB
วันที่: เมษายน๒๐๐๙

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*