โปรเซสเซอร์ที่รองรับสำหรับ Intel® Entry Server Board SE7210TP1 และ Intel® Entry Server Platform SR1325TP1-E

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000008238

10/02/2020

Intel® Entry Server Board SE7210TP1 และ Intel® Entry Server Platform SR1325TP1 ได้รับการออกแบบมาเพื่อสนับสนุนโปรเซสเซอร์ Intel® Pentium®4ที่ใช้งานได้กับ๘๐๐, ๕๓๓และ๔๐๐ MHz ความเร็วบัสของระบบ

ใช้ ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ เว็บเพจการเปรียบเทียบสำหรับข้อมูลจำเพาะโดยละเอียดเกี่ยวกับโปรเซสเซอร์ Intel® Pentium®4ของคุณ

เพื่อความสะดวกของคุณจะมีการเชื่อมโยงหลายมิติสำหรับแต่ละโปรเซสเซอร์ที่โดดเด่น การเชื่อมโยงหลายมิติเหล่านี้จะเส้นทางคุณไปยังเครื่องมือ Finder Spec ของโปรเซสเซอร์ให้ข้อมูลจำเพาะของโปรเซสเซอร์และข้อมูลโค้ดการสั่งซื้อ

Intel® Pentium®โปรเซสเซอร์ Extreme Edition สูงสุด4ตัว

sSpec #ความเร็ว CPUความเร็วบัสMfgก้าวขนาดแคชแพ คเกจ
SL7CH๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmM02 MB๔๗๘พิน PPGA
SL7AA๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmM02 MB๔๗๘พิน PPGA PGA2

 

โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium®4โปรเซสเซอร์

sSpec #ความเร็ว CPUความเร็วบัสMfgก้าวขนาดแคชชนิดของแพคเกจ
SL7B93.40 e GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmC01 MB๔๗๘พิน PPGA
SL7AJ๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz๐.๑๓ micronC01 MB๔๗๘พิน PPGA
SL7PP๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmE01 MB๔๗๘พิน PPGA
SL793๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz๐.๑๓ micronD1๕๑๒ KB๔๗๘พิน PPGA
SL7KD๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmE01 MB๔๗๘พิน PPGA
SL7E6๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmD01 MB๔๗๘พิน PPGA
SL7B83.20 e GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmC01 MB๔๗๘พิน PPGA
SL6WG๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz๐.๑๓ micronD1๕๑๒ KB๔๗๘พิน PPGA PGA2
SL7PN๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmE01 MB๔๗๘พิน PPGA
SL6WE๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz๐.๑๓ micronD1๕๑๒ MB๔๗๘พิน PPGA
SL7KC๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmD01 MB๔๗๘พิน PPGA
SL7E5๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmD01 MB๔๗๘พิน PPGA
SL792๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz๐.๑๓ micronD1๕๑๒ KB๔๗๘พิน PPGA
SL6QC๓.๐๖ GHz๕๓๓ MHz๐.๑๓ micronD1๕๑๒ KB๔๗๘พิน PPGA PGA2
SL6PG๓.๐๖ GHz๕๓๓ MHz๐.๑๓ micronD1๕๑๒ KB๔๗๘พิน PPGA PGA2
SL6SM๓.๐๖ GHz๕๓๓ MHz๐.๑๓ micronC1๕๑๒ KB๔๗๘พิน PPGA PGA2
SL6JJ๓.๐๖ GHz๕๓๓ MHz๐.๑๓ micronC1๕๑๒ KB๔๗๘พิน PPGA PGA2
SL6S5๓.๐๖ GHz๕๓๓ MHz๐.๑๓ micronC1๕๑๒ KB๔๗๘พิน PPGA PGA2
SL6K7๓.๐๖ GHz๕๓๓ MHz๐.๑๓ micronC1๕๑๒ KB๔๗๘พิน PPGA PGA2
SL78Z3 GHz๘๐๐ MHz๐.๑๓ micronD1๕๑๒ KB๔๗๘พิน PPGA
SL6WU3 GHz๘๐๐ MHz๐.๑๓ micronD1๕๑๒ KB๔๗๘พิน PPGA
SL7KB3 GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmD01 MB๔๗๘พิน PPGA
SL7E43 GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmD01 MB๔๗๘พิน PPGA
SL7PM3 GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmE01 MB๔๗๘พิน PPGA
SL7BK 13 GHz๘๐๐ MHz๐.๑๓ micronM0 1๕๑๒ KB๔๗๘พิน PPGA
SL79L3E GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmC01 MB๔๗๘พิน PPGA
SL6WK3 GHz๘๐๐ MHz๐.๑๓ micronD1๕๑๒ KB๔๗๘พิน PPGA PGA2
SL7E2๒.๘๐ GHz๕๓๓ MHz๙๐ nmD01 MB๔๗๘พิน PPGA
SL7E3๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmD01 MB๔๗๘พิน PPGA
SL78Y๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz๐.๑๓ micronD1๕๑๒ KB๔๗๘พิน PPGA
SL7K92.80 a GHz๕๓๓ MHz๙๐ nmD01 MB๔๗๘พิน PPGA
SL7KA๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmD01 MB๔๗๘พิน PPGA
SL7PK๒.๘๐ GHz๕๓๓ MHz๙๐ nmE01 MB๔๗๘พิน PPGA
SL7PL๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmE01 MB๔๗๘พิน PPGA
SL6Z5 1๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz๐.๑๓ micronM0 1๕๑๒ KB๔๗๘พิน PPGA PGA2
SL6PF๒.๘๐ GHz๕๓๓ MHz๐.๑๓ micronD1๕๑๒ KB๔๗๘พิน PPGA PGA2
SL6WJ๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz๐.๑๓ micronD1๕๑๒ KB๔๗๘พิน PPGA PGA2
SL6S4๒.๘๐ GHz๕๓๓ MHz๐.๑๓ micronC1๕๑๒ KB๔๗๘พิน PPGA PGA2
SL6WT๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz๐.๑๓ micronD1๕๑๒ KB๔๗๘พิน PPGA PGA2
SL6QB๒.๘๐ GHz๕๓๓ MHz๐.๑๓ micronD1๕๑๒ KB๔๗๘พิน PPGA PGA2
SL6K6๒.๘๐ GHz๕๓๓ MHz๐.๑๓ micronC1๕๑๒ KB๔๗๘พิน PPGA PGA2
SL6HL๒.๘๐ GHz๕๓๓ MHz๐.๑๓ micronC1๕๑๒ KB๔๗๘พิน PPGA PGA2
SL79K2.80 e GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmC01 MB๔๗๘พิน PPGA
SL6SL๒.๘๐ GHz๕๓๓ MHz๐.๑๓ micronC1๕๑๒ KB๔๗๘พิน PPGA PGA2
SL7EY๒.๘๐ GHz๔๐๐ MHz๐.๑๓ micronD1๕๑๒ KB๔๗๘พิน PPGA
SL6SK๒.๖๖ GHz๕๓๓ MHz๐.๑๓ micronC1๕๑๒ KB๔๗๘พิน PPGA PGA2
SL6EH๒.๖๖ GHz๕๓๓ MHz๐.๑๓ micronC1๕๑๒ KB๔๗๘พิน PPGA PGA2
SL6S3๒.๖๖ GHz๕๓๓ MHz๐.๑๓ micronC1๕๑๒ KB๔๗๘พิน PPGA PGA2
SL6PE๒.๖๖ GHz๕๓๓ MHz๐.๑๓ micronD1๕๑๒ KB๔๗๘พิน PPGA PGA2
SL6QA๒.๖๖ GHz๕๓๓ MHz๐.๑๓ micronD1๕๑๒ KB๔๗๘พิน PPGA PGA2
SL6DX๒.๖๖ GHz๕๓๓ MHz๐.๑๓ micronC1๕๑๒ KB๔๗๘พิน PPGA PGA2
SL6SB๒.๖๐ GHz๔๐๐ MHz๐.๑๓ micronC1๕๑๒ KB๔๗๘พิน PPGA PGA2
SL6HB๒.๖๐ GHz๔๐๐ MHz๐.๑๓ micronC1๕๑๒ KB๔๗๘พิน PPGA PGA2
SL6GU๒.๖๐ GHz๔๐๐ MHz๐.๑๓ micronC1๕๑๒ KB๔๗๘พิน PPGA PGA2
SL6WH๒.๖๐ GHz๘๐๐ MHz๐.๑๓ micronD1๕๑๒ KB๔๗๘พิน PPGA PGA2
SL6PP๒.๖๐ GHz๔๐๐ MHz๐.๑๓ micronD1๕๑๒ KB๔๗๘พิน PPGA PGA2
SL6QR๒.๖๐ GHz๔๐๐ MHz๐.๑๓ micronD1๕๑๒ KB๔๗๘พิน PPGA PGA2
SL6WS๒.๖๐ GHz๘๐๐ MHz๐.๑๓ micronD1๕๑๒ KB๔๗๘พิน PPGA PGA2
SL6PD๒.๕๓ GHz๕๓๓ MHz๐.๑๓ micronD1๕๑๒ KB๔๗๘พิน PPGA PGA2
SL6S2๒.๕๓ GHz๕๓๓ MHz๐.๑๓ micronC1๕๑๒ KB๔๗๘พิน PPGA PGA2
SL6Q9๒.๕๓ GHz๕๓๓ MHz๐.๑๓ micronD1๕๑๒ KB๔๗๘พิน PPGA PGA2
SL6EG๒.๕๓ GHz๕๓๓ MHz๐.๑๓ micronC1๕๑๒ KB๔๗๘พิน PPGA PGA2
SL6SJ๒.๕๓ GHz๕๓๓ MHz๐.๑๓ micronC1๕๑๒ KB๔๗๘พิน PPGA PGA2
SL6DW๒.๕๓ GHz๕๓๓ MHz๐.๑๓ micronC1๕๑๒ KB๔๗๘พิน PPGA PGA2
SL6QQ๒.๕๐ GHz๔๐๐ MHz๐.๑๓ micronD1๕๑๒ KB๔๗๘พิน PPGA PGA2
SL6SA๒.๕๐ GHz๔๐๐ MHz๐.๑๓ micronC1๕๑๒ KB๔๗๘พิน PPGA PGA2
SL6EB๒.๕๐ GHz๔๐๐ MHz๐.๑๓ micronC1๕๑๒ KB๔๗๘พิน PPGA PGA2
SL6PN๒.๕๐ GHz๔๐๐ MHz๐.๑๓ micronD1๕๑๒ KB๔๗๘พิน PPGA PGA2
SL6GT๒.๕๐ GHz๔๐๐ MHz๐.๑๓ micronC1๕๑๒ KB๔๗๘พิน PPGA PGA2
SL6Z3 1๒.๔๐ GHz๘๐๐ MHz๐.๑๓ micronM0 1๕๑๒ KB๔๗๘พิน PPGA PGA2
SL79B 12.40 b MHz๕๓๓ MHz๐.๑๓ micronM0 1๕๑๒ KB๔๗๘พิน PPGA PGA2
SL6EF๒.๔๐ GHz๕๓๓ MHz๐.๑๓ micronC1๕๑๒ KB๔๗๘พิน PPGA PGA2
SL6PM๒.๔๐ GHz๔๐๐ MHz๐.๑๓ micronD1๕๑๒ KB๔๗๘พิน PPGA PGA2
SL6Q8๒.๔๐ GHz๕๓๓ MHz๐.๑๓ micronD1๕๑๒ KB๔๗๘พิน PPGA PGA2
SL6QP๒.๔๐ GHz๔๐๐ MHz๐.๑๓ micronD1๕๑๒ KB๔๗๘พิน PPGA PGA2
SL6E9๒.๔๐ GHz๔๐๐ MHz๐.๑๓ micronC1๕๑๒ KB๔๗๘พิน PPGA PGA2
SL6RZ๒.๔๐ GHz๕๓๓ MHz๐.๑๓ micronC1๕๑๒ KB๔๗๘พิน PPGA PGA2
SL6PC๒.๔๐ GHz๕๓๓ MHz๐.๑๓ micronD1๕๑๒ KB๔๗๘พิน PPGA PGA2
SL6S9๒.๔๐ GHz๔๐๐ MHz๐.๑๓ micronC1๕๑๒ KB๔๗๘พิน PPGA PGA2
SL6SH๒.๔๐ GHz๕๓๓ MHz๐.๑๓ micronC1๕๑๒ KB๔๗๘พิน PPGA PGA2
SL6SR๒.๔๐ GHz๔๐๐ MHz๐.๑๓ micronC1๕๑๒ KB๔๗๘พิน PPGA PGA2
SL6WF๒.๔๐ GHz๘๐๐ MHz๐.๑๓ micronD1๕๑๒ KB๔๗๘พิน PPGA PGA2
SL6WR๒.๔๐ GHz๘๐๐ MHz๐.๑๓ micronD1๕๑๒ KB๔๗๘พิน PPGA PGA2
SL6GS๒.๔๐ GHz๔๐๐ MHz๐.๑๓ micronC1๕๑๒ KB๔๗๘พิน PPGA PGA2
SL6DV๒.๔๐ GHz๕๓๓ MHz๐.๑๓ micronC1๕๑๒ KB๔๗๘พิน PPGA PGA2
SL6PB๒.๒๖ GHz๕๓๓ MHz๐.๑๓ micronD1๕๑๒ KB๔๗๘พิน PPGA PGA2
SL6DU๒.๒๖ GHz๕๓๓ MHz๐.๑๓ micronC1๕๑๒ KB๔๗๘พิน PPGA PGA2
SL6EE๒.๒๖ GHz๕๓๓ MHz๐.๑๓ micronC1๕๑๒ KB๔๗๘พิน PPGA PGA2
SL6Q7๒.๒๖ GHz๕๓๓ MHz๐.๑๓ micronD1๕๑๒ KB๔๗๘พิน PPGA PGA2
SL6RY๒.๒๖ GHz๕๓๓ MHz๐.๑๓ micronC1๕๑๒ KB๔๗๘พิน PPGA PGA2
SL6E8๒.๒๐ GHz๔๐๐ MHz๐.๑๓ micronC1๕๑๒ KB๔๗๘พิน PPGA PGA2
SL6GR๒.๒๐ GHz๔๐๐ MHz๐.๑๓ micronC1๕๑๒ KB๔๗๘พิน PPGA PGA2
SL6PL๒.๒๐ GHz๔๐๐ MHz๐.๑๓ micronD1๕๑๒ KB๔๗๘พิน PPGA PGA2
SL6QN๒.๒๐ GHz๔๐๐ MHz๐.๑๓ micronD1๕๑๒ KB๔๗๘พิน PPGA PGA2
SL6S8๒.๒๐ GHz๔๐๐ MHz๐.๑๓ micronC1๕๑๒ KB๔๗๘พิน PPGA PGA2
SL6E7๒.๐๐ GHz๔๐๐ MHz๐.๑๓ micronC1๕๑๒ KB๔๗๘พิน PPGA PGA2
SL6GQ๒.๐๐ GHz๔๐๐ MHz๐.๑๓ micronC1๕๑๒ KB๔๗๘พิน PPGA PGA2
SL6PK๒.๐๐ GHz๔๐๐ MHz๐.๑๓ micronD1๕๑๒ KB๔๗๘พิน PPGA PGA2
SL6QM๒.๐๐ GHz๔๐๐ MHz๐.๑๓ micronD1๕๑๒ KB๔๗๘พิน PPGA PGA2
SL6S7๒.๐๐ GHz๔๐๐ MHz๐.๑๓ micronC1๕๑๒ KB๔๗๘พิน PPGA PGA2
SL6SP2 GHz๔๐๐ MHz๐.๑๓ micronC1๕๑๒ KB๔๗๘พิน PPGA PGA2

 

 

โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D

 

sSpec #Cpu
ความ
รถ บัส
ความ
Mfg-
เทคโนโลยี
ก้าวแค ช
ขนาด
แพ คเกจ
ชนิด
SL7TQ๓.๐๖ GHz๕๓๓ MHz๙๐ nmE0๒๕๖ KB๔๗๘พิน PPGA
SL7DN๓.๐๖ GHz๕๓๓ MHz๙๐ nmD0๒๕๖ KB๔๗๘พิน PPGA
SL7RN๒.๙๓ GHz๕๓๓ MHz๙๐ nmC0๒๕๖ KB๔๗๘พิน PPGA
SL7Q9๒.๙๓ GHz๕๓๓ MHz๙๐ nmD0๒๕๖ KB๔๗๘พิน PPGA
SL7C7๒.๘๐ GHz๕๓๓ MHz๙๐ nmC0๒๕๖ KB๔๗๘พิน PPGA
SL7L2๒.๘๐ GHz๕๓๓ MHz๙๐ nmC0๒๕๖ KB๔๗๘พิน PPGA
SL7DM๒.๘๐ GHz๕๓๓ MHz๙๐ nmD0๒๕๖ KB๔๗๘พิน PPGA
SL7C6๒.๖๖ GHz๕๓๓ MHz๙๐ nmC0๒๕๖ KB๔๗๘พิน PPGA
SL7DL๒.๖๖ GHz๕๓๓ MHz๙๐ nmD0๒๕๖ KB๔๗๘พิน PPGA
SL7C5๒.๕๓ GHz๕๓๓ MHz๙๐ nmC0๒๕๖ KB๔๗๘พิน PPGA
SL7JV๒.๔๐ GHz๕๓๓ MHz๙๐ nmD0๒๕๖ KB๔๗๘พิน PPGA
SL7C4๒.๔๐ GHz๕๓๓ MHz๙๐ nmC0๒๕๖ KB๔๗๘พิน PPGA
SL7WS๒.๒๖ GHz๕๓๓ MHz๙๐ nmD0๒๕๖ KB๔๗๘พิน PPGA
SL7XG๒.๒๖ GHz๕๓๓ MHz๙๐ nmC0๒๕๖ KB๔๗๘พิน PPGA
SL7XY๒.๒๖ GHz๕๓๓ MHz๙๐ nmD0๒๕๖ KB๔๗๘พิน PPGA

 

โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron®

sSpec #ความเร็ว CPUความเร็วบัสMfgก้าวขนาดแคชชนิดของแพคเกจ
SL77T๒.๘๐ GHz๔๐๐ MHz๐.๑๓ micronD1๑๒๘ KB๔๗๘พิน PPGA
SL77V๒.๘๐ GHz๔๐๐ MHz๐.๑๓ micronD1๑๒๘ KB๔๗๘พิน PPGA
SL77U๒.๗๐ GHz๔๐๐ MHz๐.๑๓ micronD1๑๒๘ KB๔๗๘พิน PPGA
SL77S๒.๗๐ GHz๔๐๐ MHz๐.๑๓ micronD1๑๒๘ KB๔๗๘พิน PPGA
SL6VV๒.๖๐ GHz๔๐๐ MHz๐.๑๓ micronD1๑๒๘ KB๔๗๘พิน PPGA
SL6ZY๒.๕๐ GHz๔๐๐ MHz๐.๑๓ micronD1๑๒๘ KB๔๗๘พิน PPGA
SL72B๒.๕๐ GHz๔๐๐ MHz๐.๑๓ micronD1๑๒๘ KB๔๗๘พิน PPGA
หมาย เหตุ1. จำเป็นต้องมีการ แก้ไข BIOS p 03.20 (Build 0031) หรือสูงก ว่าเพื่อสนับสนุนโปรเซสเซอร์ Pentium® 4 M0 ก้าวไปพร้อมกับแคช L3 ที่เป็นศูนย์