โอนย้ายไปยังแชสซีใหม่

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008237

05/09/2017

สามารถทำการโยกย้ายแชสซีได้ระหว่างแชสซีที่เหมือนกันเท่านั้น:
ระบบ Intel® Modular Server MFSYS25 > Intel® Modular Server ระบบ MFSYS25
ระบบ Intel® Modular Server MFSYS35 > Intel® Modular Server ระบบ MFSYS35
แชสซี Intel® Modular Server MFSYS25V2 > Intel® Modular Server แชสซี MFSYS25V2

หากต้องการย้ายไปยังแชสซีใหม่:

  1. อัปเดตเฟิร์มแวร์บนแชสซีและส่วนประกอบใหม่ไปยังเวอร์ชั่นเดียวกันกับแชสซี/คอมโพเนนต์ที่มีอยู่

  2. กำหนดค่า CMM, SCM และ ESM ใหม่ให้เป็นแบบเดียวกันกับระบบที่มีอยู่ ข้อมูลนี้จะถูกจัดเก็บไว้ในการ์ด SD บนระนาบกึ่งกลาง อีกทางเลือกหนึ่งให้ใช้ Intel® Modular Server Advanced Management Pack เพื่อบันทึกและคืนค่าการกำหนดค่าที่มีอยู่

  3. เตรียมไดรฟ์บนระบบที่มีอยู่เพื่อการขนส่ง ข้อมูลการกำหนดค่านี้จะเขียนรวมถึงการกำหนดโมดูลการประมวลผลไปยังไดรฟ์

  4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแชสซีทั้งสองตัวถูกขับเคลื่อน

  5. หากคุณไม่ได้ใช้ตัวเลือกเตรียมความพร้อมสำหรับการขนส่งให้แน่ใจว่าไดรฟ์มีหมายเลขและแทรกลงในช่องเดียวกันในแชสซีใหม่ขณะที่พวกเขามาก่อน หากคุณเตรียมไดรฟ์สำหรับการขนส่งบนระบบที่มีอยู่แล้วพวกเขาสามารถเสียบเข้ากับแชสซีใหม่ได้อีกครั้งในลำดับที่แตกต่างออกไปและการกำหนดค่าจัดเก็บข้อมูลจะถูกจดจำ