คู่มือชุดระบายความร้อนของเวิร์คสเตชัน

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008235

30/06/2017

เอกสารนี้ให้คำแนะนำในการติดตั้งสำหรับเวิร์คสเตชันชุดระบายความร้อนที่ใช้กับโครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์บันทึกรายการของ Intel® SC5275 ชุดระบายความร้อนของเวิร์คสเตชันคือชุดอุปกรณ์เสริมที่มีไว้สำหรับใช้งานกับ Intel® Server Board SE7525GP2

คู่มือชุดระบายความร้อนของเวิร์คสเตชันicon
ชื่อไฟล์: coolkitpg. pdf
ขนาด: ๒๔๕,๗๖๐ไบต์
วันที่: มิถุนายน๒๐๐๔
การปรับปรุงไฟล์: C74693-001

รายการอะไหล่/ชิ้นส่วน &Amp; คู่มือการกำหนดค่า (PDF)PDF icon
นี่คือชุดระบายความร้อนที่เป็นอุปกรณ์เสริม สำหรับข้อมูลการสั่งซื้อเกี่ยวกับเวิร์คสเตชันชุดระบายความร้อนจะอ้างอิงกับคู่มือการกำหนดค่านี้

ขนาดไฟล์: ๑๔๐ KB
วันที่: มิถุนายน๒๐๐๔

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*