อะไหล่และคู่มือการกำหนดค่าสำหรับคอนโทรลเลอร์ Intel® RAID RS2BL080 และ RS2BL040

เอกสาร

การรับประกันและ RMA

000008233

30/06/2017

อะไหล่และคู่มือการกำหนดค่า (PDF) ไอคอน
คู่มืออ้างอิงเพื่อช่วยลูกค้าในการสั่งซื้อส่วนประกอบที่จำเป็นเพื่อกำหนดค่าคอนโทรลเลอร์ Intel® RAID RS2BL080 และ RS2BL040

ชื่อไฟล์: RS2BL0X0_Config_Guide_10.pdf
ขนาด: 166 KB
วันที่: กรกฎาคม 2009
การปรับปรุงแก้ไข: 1.0

หมายเหตุ: จำเป็นต้องใช้ Adobe Acrobat Reader* สำหรับอ่านไฟล์ PDF