อะไหล่ รายการชิ้นส่วนและคู่มือการกำหนดค่าสำหรับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S2400GP

เอกสาร

การรับประกันและ RMA

000008232

30/06/2017

รายการอะไหล่/อุปกรณ์เสริม และคู่มือการกำหนดค่า (PDF) ไอคอน
เอกสารนี้เป็นคู่มืออ้างอิงสำหรับลูกค้าในการสั่งซื้อส่วนประกอบในการกำหนดค่าผลิตภัณฑ์บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S2400GP

ขนาด: 1.18 MB
วันที่: ตุลาคม 2012
การแก้ไขปรับปรุง: 1.3

หมายเหตุ: จำเป็นต้องใช้ Adobe Acrobat Reader* สำหรับอ่านไฟล์ PDF