คู่มือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับ Intel® Server Board SE7520JR2

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008230

30/06/2017

คู่มือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ (PDF)icon
คู่มือฉบับนี้ถูกเขียนขึ้นสำหรับช่างเทคนิคระบบที่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาการอัพเกรดและการซ่อมแซมบอร์ดเซิร์ฟเวอร์นี้ เอกสารนี้อธิบายถึงคุณสมบัติรายการอุปกรณ์เสริมและส่วนประกอบข้อมูลการแก้ไขปัญหาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มและเปลี่ยนส่วนประกอบ

ชื่อไฟล์: c51508001e7520jr2userguide
ขนาดไฟล์: ๑๑๒๗ KB
วันที่: สิงหาคม๒๐๐๔

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*