TA-๑๐๑๔: ระบบโพสต์แฮงค์เหตุการณ์สำหรับ Intel® Integrated RAID Modules

เอกสาร

การบำรุงรักษาและประสิทธิภาพ

000008227

30/06/2017

คำแนะนำทางเทคนิค๑๐๑๔ (PDF)icon
เอกสารนี้อธิบายเกี่ยวกับระบบที่เป็นไปได้ของการวางแผนจัดกิจกรรมและการแก้ไขที่จำเป็นสำหรับการแก้ปัญหา ข้อผิดพลาดนี้อาจเกิดขึ้นได้เมื่อมีการเปิดใช้งาน Boot Quiet ใน BIOS ของระบบและโมดูล RAID ที่มีเฟิร์มแวร์23.2.1 เวอร์ชันเริ่มต้นติดตั้งไว้แล้ว

ขนาดไฟล์:28 KB
วันที่: กรกฎาคม๒๐๑๒

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*