คู่มือผู้ใช้สำหรับระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1500AL และ SR1500ALSAS

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008226

30/06/2017

คู่มือฉบับนี้ถูกเขียนขึ้นสำหรับช่างเทคนิคระบบที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาการอัพเกรดและการซ่อมแซมบอร์ดเซิร์ฟเวอร์นี้ เอกสารนี้แสดงภาพรวมโดยย่อเกี่ยวกับคุณสมบัติของบอร์ด/แชสซีรายการอุปกรณ์เสริมหรือส่วนประกอบอื่นๆที่คุณอาจต้องการข้อมูลการแก้ไขปัญหาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มและเปลี่ยนส่วนประกอบบนระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1500AL/SR1500ALSAS

คู่มือผู้ใช้ระบบเซิร์ฟเวอร์ INTEL® SR1500AL/SR1500ALSASicon
ชื่อไฟล์: D31970 SR1500 คู่มือผู้ใช้งาน pdf
ขนาด: ๓,๓๑๓,๖๐๔ไบต์
วันที่: กันยายน๒๐๐๖
การปรับปรุงไฟล์: D31970-002

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*