การแจ้งเตือนทางอีเมลนี้อาจไม่สามารถส่งมอบจาก Intel® Modular Server

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008223

05/09/2017

คำ อธิบาย
การแจ้งเตือนทางอีเมลที่อาจไม่สามารถส่งมอบได้จาก Intel® Modular Server เมื่อใช้การแลกเปลี่ยนของ Microsoft *

โซลูชัน
อนุญาต ' ผู้ใช้แบบไม่ระบุชื่อ ' ใน

Microsoft Exchange การกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ | การขนส่งฮับ | กลุ่มสิทธิ์

Microsoft Exchange Server Configuration