ซอฟต์แวร์สํารองข้อมูลที่รองรับสําหรับ Intel® Entry Storage System SS4000-E

เอกสาร

การบำรุงรักษาและประสิทธิภาพ

000008222

11/12/2023

ซอฟต์แวร์ Intel® Client Backup and Recovery มาพร้อมกับ Intel® Entry Storage System SS4000-E

Intel® Entry Storage System SS4000-E มาพร้อมกับสิทธิ์การใช้งานการสํารองข้อมูลและการกู้คืนไคลเอนต์ชุดเดียว ซึ่งคุณสามารถใช้สํารองข้อมูลเวิร์กสเตชันไคลเอนต์เดียวได้

แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์สํารองข้อมูลอื่นๆ ยังไม่ได้รับการทดสอบเพื่อใช้กับ Intel® Entry Storage System SS4000-E Intel ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์อื่นๆ ของผู้จัดจําหน่ายที่ยังไม่ได้ทดสอบเพื่อใช้งานกับผลิตภัณฑ์นี้