ซอฟต์แวร์สำรองข้อมูลที่รองรับสำหรับ Intel® Entry Storage System SS4000

เอกสาร

การบำรุงรักษาและประสิทธิภาพ

000008222

02/03/2016

ซอฟต์แวร์ Intel® Client Backup and Recovery มาพร้อมกับ Intel® Entry Storage System SS4000

Intel® Entry Storage System SS4000 พร้อมด้วยสิทธิ์การสำรองและกู้คืนลูกค้ารายเดียวซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อสำรองข้อมูลในเวิร์คสเตชันไคลเอนต์หนึ่งตัว

แอพพลิเคชั่นซอฟต์แวร์สำรองข้อมูลอื่นๆยังไม่ได้รับการทดสอบเพื่อใช้กับ Intel® Entry Storage System SS4000 Intel ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานแอพพลิเคชั่นซอฟต์แวร์ของผู้จัดจำหน่ายอื่นๆที่ยังไม่ได้รับการทดสอบเพื่อใช้กับผลิตภัณฑ์นี้