ภาพถ่ายของบอร์ดเซิร์ฟเวอร์สำหรับ Intel® Server Board SR2520SAXS

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000008220

05/09/2017

Intel® Server Board SR2520SAXS