การเข้ากันได้กับหน่วยความจำและฮาร์ดแวร์สำหรับระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2304LH2HKC

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000008216

27/01/2020

Intel ให้การสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์ Intel®ที่ใช้กับฮาร์ดแวร์ที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว (หน่วยความจำ, การ์ดเพิ่มเติมและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล)

หมาย เหตุเอกสารรายการความ เข้ากัน ได้ที่สร้างขึ้นมาก่อนและหน่วยความจำของฮาร์ดแวร์คือ tbd