TA-1047: การปิดระบบและเริ่มต้นระบบใหม่ในโหมดพาวเวอร์ซัพพลายคู่ขนานสำหรับระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4000IP4 และระบบเวิร์กสเตชัน Intel® P4000CR2

เอกสาร

การรับประกันและ RMA

000008213

24/05/2024

คำแนะนำทางเทคนิค TA 1047 (PDF ไอคอน
คำแนะนำนี้อธิบายปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบเมื่อปิดระบบและเริ่มต้นระบบใหม่ขณะอยู่ในโหมดพาวเวอร์ซัพพลายคู่ขนาน ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อเสียบหรือถอดชุดพาวเวอร์ซัพพลายหรือเมื่อระบบประสบปัญหาชุดพาวเวอร์ซัพพลายขัดข้องโดยไม่คาดคิด การทดสอบรอบ AC ในห้องปฏิบัติการพบว่าการทำงานขัดข้องเกิดขึ้นเป็นระยะๆ และอัตราการเกิดการทำงานขัดข้องน้อยกว่า 1%

ชื่อไฟล์: TA10471.pdf
ขนาด: 123 KB
วันที่: มกราคม 2014
การปรับปรุงแก้ไข: 1.0

หมายเหตุ: จำเป็นต้องใช้ Adobe Acrobat Reader* สำหรับอ่านไฟล์ PDF