ไม่รองรับเสียงผ่าน DisplayPort สำหรับบอร์ดและชุด

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000008198

25/04/2017

ชิปเซ็ต Intel® C226 ที่ใช้ในระบบเหล่านี้สามารถรองรับระบบเสียงแยกแยะความถี่สูงของ Intel® อย่างไรก็ตามคุณสมบัตินี้ไม่ได้ถูกนำมาใช้สำหรับระบบเหล่านี้และไม่มีการพัฒนาไดรเวอร์