รายชื่อโปรเซสเซอร์ที่ผ่านการทดสอบสำหรับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ S5000VCL

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000008196

10/02/2020

โปรเซสเซอร์ Intel®ที่ให้มาต่อไปนี้ได้รับการตรวจสอบและมีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการใช้งานบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ S5000VCL

เพื่อความสะดวกของคุณคะแนน sSpec สำหรับ ข้อมูลจำเพาะและการเปรียบเทียบของผลิตภัณฑ์ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

โปรเซสเซอร์ที่ไม่ได้แสดงอยู่ในรายการจะถือว่าเป็นโมฆะและไม่เหมาะกับการใช้งาน

โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon®๕๔๐๐ซีรี่ส์:
 

Cpu
หมาย เลข
sSpec
หมาย เลข
หลัก
ความ
รถ บัส
ความ
L2
แค ช
ขนาด
หลัก
ก้าว
หมาย เหตุ
(ดูด้านล่าง)

E5450

SLBBM

๓.๐๐ GHz

๑๓๓๓ MHz12 MB

E0

4, 6
E5450สลา q๓.๐๐ GHz๑๓๓๓ MHz12 MBC04, 6
E5440SLBBJ๒.๘๓ GHz๑๓๓๓ MHz12 MB

E0

4, 6
E5440สลา s๒.๘๓ GHz๑๓๓๓ MHz12 MBC04, 6
E5430SLBBK๒.๖๖ GHz๑๓๓๓ MHz12 MB

E0

4, 6
E5430สลา u๒.๖๖ GHz๑๓๓๓ MHz12 MBC04, 6
E5420SLBBL๒.๕๐ GHz๑๓๓๓ MHz12 MB

E0

4, 6
E5420สลาวี๒.๕๐ GHz๑๓๓๓ MHz12 MBC04, 6
L5420SLBBR๒.๕๐ GHz๑๓๓๓ MHz12 MB

E0

2, 6
E5410SLBBC๒.๓๓ GHz๑๓๓๓ MHz12 MB

E0

4, 6
E5410สลา w๒.๓๓ GHz๑๓๓๓ MHz12 MBC04, 6
L5410SLBBS๒.๓๓ GHz๑๓๓๓ MHz12 MB

E0

2, 6
L5410SLAP4๒.๓๓ GHz๑๓๓๓ MHz12 MBC02, 6
E5405SLBBP๒.๐๐ GHz๑๓๓๓ MHz12 MB

E0

4, 6
E5405SLAP2๒.๐๐ GHz๑๓๓๓ MHz12 MBC04, 6


 
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon®๕๓๐๐ซีรี่ส์:
 

Cpu
หมาย เลข
sSpec
หมาย เลข
หลัก
ความ
รถ บัส
ความ
L2
แค ช
ขนาด
หลัก
ก้าว
หมาย เหตุ
(ดูด้านล่าง)
E5345SLAC5๒.๓๓ GHz๑๓๓๓ MHz8 MBB31, 4
E5345SL9YL๒.๓๓ GHz๑๓๓๓ MHz8 MBB31, 4
E5335SLAC7๒.๐๐ GHz๑๓๓๓ MHz8 MBB31, 4
E5335SL9YK๒.๐๐ GHz๑๓๓๓ MHz8 MBB31
E5320SLAC8๑.๘๖ GHz๑๐๖๖ MHz8 MBB31, 4
E5320SL9MV๑.๘๖ GHz๑๐๖๖ MHz8 MBB31, 4
L5320SLAC9๑.๘๖ GHz๑๐๖๖ MHz8 MBB31, 2
L5320SLA4Q๑.๘๖ GHz๑๐๖๖ MHz8 MBB31, 2
E5310SLACB๑.๖๐ GHz๑๐๖๖ MHz8 MBB31, 4
E5310SL9XR๑.๖๐ GHz๑๐๖๖ MHz8 MBB31, 4
L5310SLACA๑.๖๐ GHz๑๐๖๖ MHz8 MBB31, 2
L5310SLAEQ๑.๖๐ GHz๑๐๖๖ MHz8 MBB31, 2
L5310SL9MT๑.๖๐ GHz๑๐๖๖ MHz8 MBB31, 2


 
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon®๕๒๐๐ซีรี่ส์:
 

Cpu
หมาย เลข
sSpec
หมาย เลข
หลัก
ความ
รถ บัส
ความ
L2
แค ช
ขนาด
หลัก
ก้าว
หมาย เหตุ
(ดูด้านล่าง)
X5260สลา j๓.๓๓ GHz๑๓๓๓ MHz6 MBC04, 6
E524010/10๓.๐๐ GHz๑๓๓๓ MHz6 MBC05
L5240SLBAY๓.๐๐ GHz๑๓๓๓ MHz6 MBE05
L5240SLAS3๓.๐๐ GHz๑๓๓๓ MHz6 MBC05
E5205SLBAU๑.๘๖ GHz๑๐๖๖ MHz6 MBE05
E5205แลง๑.๘๖ GHz๑๐๖๖ MHz6 MBC05


 
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon®๕๑๐๐ซีรี่ส์:    
 

Cpu
หมาย เลข
sSpec
หมาย เลข
หลัก
ความ
รถ บัส
ความ
L2
แค ช
ขนาด
หลัก
ก้าว
หมาย เหตุ
(ดูด้านล่าง)
5160พื้น๓.๐๐ GHz๑๓๓๓ MHz4 MBB24
5160SL9RT๓.๐๐ GHz๑๓๓๓ MHz4 MBB24
5150SLABM๒.๖๖ GHz๑๓๓๓ MHz4 MBB25
5150SL9RU๒.๖๖ GHz๑๓๓๓ MHz4 MBB25
5148SLABH๒.๓๓ GHz๑๓๓๓ MHz4 MBB23
5148SL9RR๒.๓๓ GHz๑๓๓๓ MHz4 MBB23
5140SLABN๒.๓๓ GHz๑๓๓๓ MHz4 MBB25
5140SL9RW๒.๓๓ GHz๑๓๓๓ MHz4 MBB25
5130SLABP๒.๐๐ GHz๑๓๓๓ MHz4 MBB25
5130SL9RX๒.๐๐ GHz๑๓๓๓ MHz4 MBB25
5120SLABQ๑.๘๖ GHz๑๐๖๖ MHz4 MBB25
5120SL9RY๑.๘๖ GHz๑๐๖๖ MHz4 MBB25
5110SLABR๑.๖๐ GHz๑๐๖๖ MHz4 MBB25
5110SL9RZ๑.๖๐ GHz๑๐๖๖ MHz4 MBB25
หมาย เหตุ
  1. ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสนับสนุน โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon®ซีรี่ส์๕๓๐๐
  2. โปรเซสเซอร์เหล่านี้มีพลังในการออกแบบความร้อน๕๐วัตต์
  3. โปรเซสเซอร์เหล่านี้มีพลังในการออกแบบความร้อน๔๐วัตต์
  4. โปรเซสเซอร์เหล่านี้มีพลังในการออกแบบความร้อน๘๐วัตต์
  5. โปรเซสเซอร์เหล่านี้มีพลังในการออกแบบความร้อน๖๕วัตต์
  6. โปรเซสเซอร์45nm จำเป็นต้องใช้ BIOS เวอร์ชัน๘๔หรือใหม่กว่าและ รหัสการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่
  7. โปรเซสเซอร์เหล่านี้มีพลังในการออกแบบความร้อน๑๒๐วัตต์