ความเข้ากันได้ของโปรเซสเซอร์สำหรับตระกูลผลิตภัณฑ์โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2400 v2 และตระกูลผลิตภัณฑ์โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2400

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000008194

26/09/2017

ตระกูลผลิตภัณฑ์โปรเซสเซอร์ E5-2400 v2 Intel® Xeon®โปรเซสเซอร์

โปรเซสเซอร์เหล่านี้จำเป็นต้องมี BIOS 2.01.0002 หรือใหม่กว่า บอร์ดและระบบใหม่จัดส่งมาพร้อมกับ BIOS 01.02.0008 หรือก่อนหน้านี้ บอร์ดและระบบทั้งหมดจำเป็นต้องมีการอัปเกรด BIOS ก่อนที่จะติดตั้งโปรเซสเซอร์เหล่านี้

 
หมายเลขโปรเซสเซอร์แค ชความเร็วสัญญาณนาฬิกาความเร็ว Intel® QuickPath Interconnect (Intel® QPI)
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2470 v225 Mb๒.๔ GHz8 GT/s
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2450 v220 Mb๒.๕ GHz8 GT/s
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 2450L v225 Mb๑.๗ GHz๗.๒ GT/s
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2440 v220 Mb๑.๙ GHz๗.๒ GT/s
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2430 v215 Mb๒.๕ GHz๗.๒ GT/s
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 2430L v215 Mb๒.๔ GHz๗.๒ GT/s
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 2420 v215 Mb๒.๒ GHz๗.๒ GT/s
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2407 v210 Mb๒.๔ GHz๖.๔ GT/s
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2145 v210 Mb๑.๘ GHz๖.๔๐ GT/s
 

ตระกูลผลิตภัณฑ์โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2400

โปรเซสเซอร์เหล่านี้ไม่มีข้อกำหนดด้านเวอร์ชัน BIOS

 
หมายเลขโปรเซสเซอร์แค ชความเร็วสัญญาณนาฬิกาความเร็ว Intel® QuickPath Interconnect (Intel® QPI)
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-247020 Mb๒.๓๐ GHz๘.๐๐ GT/s
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon®2450L20 Mb๑.๘๐ GHz๘.๐๐ GT/s
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-245020 Mb๒.๑๐ GHz๘.๐๐ GT/s
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon®2448L20 Mb๑.๘๐ GHz๘.๐๐ GT/s
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-244015 Mb๒.๔๐ GHz๗.๒๐ GT/s
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon®2430L15 Mb๒.๐๐ GHz๗.๒๐ GT/s
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-243015 Mb๒.๒๐ GHz๗.๒๐ GT/s
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon®2428L15 Mb๑.๘๐ GHz๗.๒๐ GT/s
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon®242015 Mb๑.๙๐ GHz๗.๒๐ GT/s
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon®2418L10 Mb๒.๐๐ GHz๖.๔๐ GT/s
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-240710 Mb๒.๒๐ GHz๖.๔๐ GT/s
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-214510 Mb๑.๘๐ GHz๖.๔๐ GT/s