ความเข้ากันได้ของโปรเซสเซอร์สําหรับตระกูลผลิตภัณฑ์โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2400 v2 และตระกูลผลิตภัณฑ์โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2400

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000008194

30/06/2023

ตระกูลผลิตภัณฑ์โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2400 v2

โปรเซสเซอร์เหล่านี้ต้องการ BIOS 2.01.0002 หรือใหม่กว่า บอร์ดและระบบใหม่ที่จัดส่งด้วย BIOS 01.02.0008 หรือก่อนหน้า บอร์ดและระบบทั้งหมดจําเป็นต้องมีการอัปเกรด BIOS ก่อนการติดตั้งโปรเซสเซอร์เหล่านี้

หมายเลขโปรเซสเซอร์ แค ช ความเร็วนาฬิกา ความเร็วของ Intel® QuickPath Interconnect (Intel® QPI)
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2470 v2 25 Mb 2.4 GHz 8 GT/s
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2450 v2 20 Mb 2.5 GHz 8 GT/s
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2450L v2 25 Mb 1.7 GHz 7.2 GT/s
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2440 v2 20 Mb 1.9 GHz 7.2 GT/s
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2430 v2 15 Mb 2.5 GHz 7.2 GT/s
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2430L v2 15 Mb 2.4 GHz 7.2 GT/s
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2420 v2 15 Mb 2.2 GHz 7.2 GT/s
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2407 v2 10 Mb 2.4 GHz 6.4 GT/s
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2403 v2 10 Mb 1.8 GHz 6.40 GT/s

ตระกูลผลิตภัณฑ์โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2400

โปรเซสเซอร์เหล่านี้ไม่มีข้อกําหนดในเวอร์ชัน BIOS

หมายเลขโปรเซสเซอร์ แค ช ความเร็วนาฬิกา ความเร็วของ Intel® QuickPath Interconnect (Intel® QPI)
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2470 20 Mb 2.30 GHz 8.00 GT/s
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2450L 20 Mb 1.80 GHz 8.00 GT/s
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2450 20 Mb 2.10 GHz 8.00 GT/s
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2448L 20 Mb 1.80 GHz 8.00 GT/s
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2440 15 Mb 2.40 GHz 7.20 GT/s
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2430L 15 Mb 2.00 GHz 7.20 GT/s
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2430 15 Mb 2.20 GHz 7.20 GT/s
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2428L 15 Mb 1.80 GHz 7.20 GT/s
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2420 15 Mb 1.90 GHz 7.20 GT/s
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2418L 10 Mb 2.00 GHz 6.40 GT/s
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2407 10 Mb 2.20 GHz 6.40 GT/s
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2403 10 Mb 1.80 GHz 6.40 GT/s