คู่มือเริ่มใช้งานแบบย่อสำหรับโมดูล RAID® Intel ในตัว RMS25PB080

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008193

30/06/2017

คู่มือเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อ (PDF)icon
เอกสารนี้จะให้คำแนะนำในการติดตั้ง Intel® RAID RMS25PB080 Module รวมถึงการใช้ Intel® BIOS Console Utility เพื่อสร้างไดรฟ์ข้อมูล RAID

ชื่อไฟล์: G42737006_RMS25PB080_RMS25PB040_RMT3PB080_RMS25PB0. pdf
ขนาดไฟล์: ๗,๒๕๐ KB
วันที่: สิงหาคม๒๐๑๔

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*