ประกาศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยุติการผลิตสำหรับ SS4000 Intel® Entry Storage System-E

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000008185

30/06/2017

ประกาศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยุติการผลิต (PDF)icon
Intel กำลังประกาศยุติการผลิตของ SS4000 ของ Intel® Entry Storage System รหัสผลิตภัณฑ์มีรายละเอียดอยู่ในเอกสาร

ชื่อไฟล์: 395776_ss4000e_pda. pdf
ขนาด: ๑๗,๔๑๐ไบต์
วันที่: มิถุนายน๒๐๐๘

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*