คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อสำหรับระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1690WB และ Intel® Server S5500WB ผลิตภัณฑ์

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008178

26/09/2017

ความช่วยเหลือในการตั้งค่าและการกำหนดค่าระบบใหม่

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1690WB

ด้านหน้า (PDF)icon
ขนาดไฟล์: ๕,๔๑๗ KB
วันที่: มกราคม๒๐๑๕

Back (PDF)icon
ขนาดไฟล์: ๔,๙๑๖ KB
วันที่: มกราคม๒๐๑๕

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1695WB

ด้านหน้า (PDF)icon
ขนาดไฟล์: ๕,๓๓๕ KB
วันที่: มกราคม๒๐๑๕

Back (PDF)icon
ขนาดไฟล์: ๕,๑๐๒ KB
วันที่: มกราคม๒๐๑๕

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*