อัพเดทข้อมูลจำเพาะสำหรับ Intel® Server Board S1200KP

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000008177

17/09/2018

อัพเดทข้อมูลจำเพาะ (PDF)icon
เอกสารนี้จะช่วยให้คุณมีการเปลี่ยนแปลงและแก้ไข errata ผลิตภัณฑ์และเอกสารสำหรับ S1200KP ของ Intel® Server Board

ขนาดไฟล์:๘๙ KB
วันที่: ตุลาคม๒๐๑๑

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*