รายชื่อฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการที่ผ่านการทดสอบสําหรับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® SE7320VP2 และ Intel® Server Platform SR1435VP2

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000008175

07/03/2024

รายการฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการที่ผ่านการทดสอบ (PDF) icon
เอกสารนี้มีรายชื่อฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการที่ผ่านการทดสอบสําหรับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® SE7320VP2 และ Intel® Server Platform SR1435VP2

ชื่อไฟล์: THOL_SE7320VP2_Rev85.pdf
ขนาด: 152 KB
วันที่: ตุลาคม 2006
การปรับปรุงแก้ไขไฟล์: 8.5

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องมี Adobe Acrobat Reader*