รายชื่อฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการที่ผ่านการทดสอบสำหรับ Intel® Server Board SE7320VP2 และ Intel® Server Platform SR1435VP2

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000008175

28/06/2017

รายชื่อระบบฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการที่ผ่านการทดสอบ (PDF)icon
เอกสารนี้ประกอบด้วยฮาร์ดแวร์และรายชื่อระบบปฏิบัติการที่ผ่านการทดสอบสำหรับ Intel® Server Board SE7320VP2 และ SR1435VP2 Intel® Server Platform

ชื่อไฟล์: THOL_SE7320VP2_Rev85. pdf
ขนาดไฟล์: ๑๕๒ KB
วันที่: ตุลาคม๒๐๐๖
ไฟล์ฉบับปรับปรุง: ๘.๕

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*