คู่มือการติดตั้งอย่างรวดเร็วสำหรับการสร้างตระกูลผลิตภัณฑ์ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2000SC ที่มีโครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel®

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008172

03/10/2019

เอกสารคู่มือผู้ใช้การติดตั้งอย่างรวดเร็วช่วยให้ผู้ใช้สามารถมีการอ้างอิงอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับการสร้าง Intel® Server Board ด้วยโครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel®

ตารางด้านล่างแสดงถึงตระกูลที่แตกต่างกันของระบบสำหรับตระกูล Intel® Server Board S2400SC

ตระกูล R2000SC ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®คู่มือผู้ใช้สำหรับการติดตั้งอย่างรวดเร็ว (PDF)icon
ขนาด: ๔.๑๙ MB
วันที่: เมษายน๒๐๑๒

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*