รหัสการสั่งซื้อ, รายการชิ้นส่วนอะไหล่, และคู่มือการกำหนดค่าสำหรับ Intel® Entry Storage System SS4000-E

เอกสาร

การรับประกันและ RMA

000008162

15/07/2017

อะไหล่/รายการชิ้นส่วนและคู่มือการกำหนดค่า (PDF) ไอคอน
คู่มืออ้างอิงเพื่อช่วยลูกค้าในการสั่งซื้อส่วนประกอบที่จำเป็นเพื่อกำหนดค่า Intel® Entry Storage System SS4000-E

ชื่อไฟล์: SS4000E_Config_Guide_12.pdf
ขนาด: 395 KB
วันที่: มีนาคม 2006
การปรับปรุงแก้ไข: 1.2

หมายเหตุ: จำเป็นต้องใช้ Adobe Acrobat Reader* สำหรับอ่านไฟล์ PDF