ข้อผิดพลาดการอัปเดตเฟิร์มแวร์ของคอนโทรลเลอร์ Hot Swap ของ Intel® 005 สําหรับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel®

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008159

04/12/2023

สิ่งที่ฉันเห็นคืออะไร

การอัปเดตเฟิร์มแวร์อาจล้มเหลวและแสดงผลข้อผิดพลาด 005

วิธีแก้ไข

ทําตามขั้นตอนเหล่านี้

  1. ถอดสาย SAS
  2. ยืนยันว่าสายเคเบิล IPMB เชื่อมต่ออย่างถูกต้องระหว่างคอนโทรลเลอร์ Intel® Hot Swap Expander ตัวแรกกับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel®
  3. ถอดฮาร์ดไดรฟ์ออก
  4. นําการ์ด Intel® RAID Controller ออก

โปรดดู ที่คู่มือการเดินสายสําหรับการจัดการกล่องหุ้ม สําหรับตําแหน่งสายเคเบิลและส่วนหัว