รายการโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon®ที่รองรับสำหรับ Intel® Server Board SE7520AF2

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000008145

10/02/2020

Intel® Server Board SE7520AF2 ได้รับการออกแบบมาเพื่อสนับสนุนโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon®หนึ่งหรือสองตัวที่มีแคช L2 1 MB หรือ 2 MB ที่มีความถี่เริ่มต้นที่๒.๘ GHz โดยใช้เทคโนโลยี๙๐ nanometer และใช้บัสด้านหน้า๘๐๐ MHz ไม่รองรับรุ่นก่อนหน้าของโปรเซสเซอร์ Intel Xeon สำหรับการใช้งานบนบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel SE7520AF2. เมื่อมีการติดตั้งโปรเซสเซอร์สองตัวทั้งสองต้องเป็น การปรับปรุงที่เหมือนกัน, แรงดันไฟฟ้าหลัก, ขนาดแคชและความเร็วบัส/คอร์. เมื่อมีการติดตั้งโปรเซสเซอร์เพียงตัวเดียวควรใส่เข้าไปในซ็อกเก็ตที่มีชื่อว่า "CPU_1"ด้วยซ็อกเก็ต CPU อื่นๆที่เหลืออยู่ไม่มีการเติมข้อมูล

เริ่มต้นด้วยการปรับปรุงบอร์ด-๗๐๓หรือใหม่กว่า Intel® Server Board SE7520AF2 จะรองรับโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon®๒.๘๐ GHz

หากคุณใช้โครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® SC5300 โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใช้ ฮีทซิงค์ passive

โปรเซสเซอร์intel® Xeon® :

 

sSpec #ความเร็ว CPUความเร็วบัสMfg-
เทคโนโลยี
ก้าวแค ช
ขนาด
แพ คเกจ
ชนิด
หมาย เหตุ

SL8ZR

๒.๘๐ GHz

๘๐๐ MHz

๙๐ nm

N0

2 MB

๖๐๔-พินไมโคร PGA

1,3,4,5,6,7,10

SL7DV

๒.๘๐ GHz

๘๐๐ MHz

๙๐ nm

D0

1 MB

๖๐๔-พินไมโคร PGA

10

SL7HF

๒.๘๐ GHz

๘๐๐ MHz

๙๐ nm

D0

1 MB

๖๐๔-พินไมโคร PGA

3,10

SL7PD

๒.๘๐ GHz

๘๐๐ MHz

๙๐ nm

E0

1 MB

๖๐๔-พินไมโคร PGA

1,2,5,10

SL7TB

๒.๘๐ GHz

๘๐๐ MHz

๙๐ nm

E0

1 MB

๖๐๔-พินไมโคร PGA

1,2,3,5,10

SL8ZQ

๓.๐๐ GHz

๘๐๐ MHz

๙๐ nm

N0

2 MB

๖๐๔-พินไมโคร PGA

1,3,4,5,6,7,10

SL7ZF

๓.๐๐ GHz

๘๐๐ MHz

๙๐ nm

N0

2 MB

๖๐๔-พินไมโคร PGA

1,4,5,6,7,10

SL7DW

๓.๐๐ GHz

๘๐๐ MHz

๙๐ nm

D0

1 MB

๖๐๔-พินไมโคร PGA

10

SL7HG

๓.๐๐ GHz

๘๐๐ MHz

๙๐ nm

D0

1 MB

๖๐๔-พินไมโคร PGA

3,10

SL7PE

๓.๐๐ GHz

๘๐๐ MHz

๙๐ nm

E0

1 MB

๖๐๔-พินไมโคร PGA

1,2,5,10

SL7TC

๓.๐๐ GHz

๘๐๐ MHz

๙๐ nm

E0

1 MB

๖๐๔-พินไมโคร PGA

1,2,3,5,10

SL8ZP

๓.๒๐ GHz

๘๐๐ MHz

๙๐ nm

N0

2 MB

๖๐๔-พินไมโคร PGA

1,3,4,5,6,7,10

SL7ZE

๓.๒๐ GHz

๘๐๐ MHz

๙๐ nm

N0

2 MB

๖๐๔-พินไมโคร PGA

1,3,4,5,6,7,10

SL7DX

๓.๒๐ GHz

๘๐๐ MHz

๙๐ nm

D0

1 MB

๖๐๔-พินไมโคร PGA

10

SL7HH

๓.๒๐ GHz

๘๐๐ MHz

๙๐ nm

D0

1 MB

๖๐๔-พินไมโคร PGA

3,10

SL7PF

๓.๒๐ GHz

๘๐๐ MHz

๙๐ nm

E0

1 MB

๖๐๔-พินไมโคร PGA

1,2,5,10

SL7TD

๓.๒๐ GHz

๘๐๐ MHz

๙๐ nm

E0

1 MB

๖๐๔-พินไมโคร PGA

1,2,3,5,10

SL7ZK

๓.๔๐ GHz

๘๐๐ MHz

๙๐ nm

N0

2 MB

๖๐๔-พินไมโคร PGA

1,3,4,5,6,7,10

SL7ZD

๓.๔๐ GHz

๘๐๐ MHz

๙๐ nm

N0

2 MB

๖๐๔-พินไมโคร PGA

1,4,5,6,7,10

SL7DY

๓.๔๐ GHz

๘๐๐ MHz

๙๐ nm

D0

1 MB

๖๐๔-พินไมโคร PGA

4,10

SL7HJ

๓.๔๐ GHz

๘๐๐ MHz

๙๐ nm

D0

1 MB

๖๐๔-พินไมโคร PGA

3,4,10

SL7PG

๓.๔๐ GHz

๘๐๐ MHz

๙๐ nm

E0

1 MB

๖๐๔-พินไมโคร PGA

1,2,4,5,10

SL7TE

๓.๔๐ GHz

๘๐๐ MHz

๙๐ nm

E0

1 MB

๖๐๔-พินไมโคร PGA

1,2,3,4,5,10

SL7ZJ

๓.๖๐ GHz

๘๐๐ MHz

๙๐ nm

N0

2 MB

๖๐๔-พินไมโคร PGA

1,3,4,5,6,7,10

SL7ZC

๓.๖๐ GHz

๘๐๐ MHz

๙๐ nm

N0

2 MB

๖๐๔-พินไมโคร PGA

1,4,5,6,7,10

SL7DZ

๓.๖๐ GHz

๘๐๐ MHz

๙๐ nm

D0

1 MB

๖๐๔-พินไมโคร PGA

4,10

SL7HK

๓.๖๐ GHz

๘๐๐ MHz

๙๐ nm

D0

1 MB

๖๐๔-พินไมโคร PGA

3,4,10

SL7VF

๓.๖๐ GHz

๘๐๐ MHz

๙๐ nm

E0

1 MB

๖๐๔-พินไมโคร PGA

1,2,4,5,10

SL7PH

๓.๖๐ GHz

๘๐๐ MHz

๙๐ nm

E0

1 MB

๖๐๔-พินไมโคร PGA

1,2,3,4,5,10

SL84B

๒.๘๐ GHz

๘๐๐ MHz

๙๐ nm

E0

1 MB

๖๐๔-พินไมโคร PGA

2,5,6,10

SL8P7

๒.๘๐ GHz

๘๐๐ MHz

๙๐ nm

R0

2 MB

๖๐๔-พินไมโคร PGA

1,5,8,9,10,14

SL7ZG

๒.๘๐ GHz

๘๐๐ MHz

๙๐ nm

R0

2 MB

๖๐๔-พินไมโคร PGA

1,5,8,9,10,14

SL8ZR

๒.๘๐ GHz

๘๐๐ MHz

๙๐ nm

R0

2 MB

๖๐๔-พินไมโคร PGA

1,5,8,9,10,14

SL8SV

๓.๐๐ GHz

๘๐๐ MHz

๙๐ nm

R0

2 MB

๖๐๔-พินไมโคร PGA

1,5,8,9,10,12,14

SL8P6

๓.๐๐ GHz

๘๐๐ MHz

๙๐ nm

R0

2 MB

๖๐๔-พินไมโคร PGA

1,5,9,10,14

SL8T3

๓.๒๐ GHz

๘๐๐ MHz

๙๐ nm

R0

2 MB

๖๐๔-พินไมโคร PGA

1,5,9,10,13,14

SL8P5

๓.๒๐ GHz

๘๐๐ MHz

๙๐ nm

R0

2 MB

๖๐๔-พินไมโคร PGA

1,5,9,10,14

SL8P4

๓.๔๐ GHz

๘๐๐ MHz

๙๐ nm

R0

2 MB

๖๐๔-พินไมโคร PGA

1,45,9,10,14

SL8P3

๓.๖๐ GHz

๘๐๐ MHz

๙๐ nm

R0

2 MB

๖๐๔-พินไมโคร PGA

1,2,4,5,9,10,14

SL8P2

๓.๘๐ GHz

๘๐๐ MHz

๙๐ nm

R0

2 MB

๖๐๔-พินไมโคร PGA

1,2,4,5,8,9,10,14

SL7ZB

๓.๘๐ GHz

๘๐๐ MHz

๙๐ nm

R0

2 MB

๖๐๔-พินไมโคร PGA

1,2,4,5,8,9,10,14
SL8MA

๒.๘๐ GHz

๘๐๐ MHz

๙๐ nm

ขับ

2MB x 2

๖๐๔-พินไมโคร PGA

1,2,4,5,9,10,11,15,16
หมาย เหตุ
 1. สนับสนุนฟังก์ชันการทำงานบิตปิดใช้งานของ Intel
 2. รองรับฟังก์ชันการทำงานของจอภาพแบบระบายความร้อน2 โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ ส่วนเหล่านี้มีการเปิดใช้งานการตรวจสอบความร้อน 2 (TM2) คุณสมบัติ สำหรับ D-0 ก้าว TM2 จะเปิดใช้งานบน๓.๔๐ GHz และสูงกว่าแต่ไม่ได้รับการสนับสนุน
 3. โปรเซสเซอร์ Intel แบบบรรจุกล่อง
 4. เปิดใช้งานในสถานะหยุดชะงัก (CIE) ที่เพิ่มสูงขึ้น
 5. จำเป็นต้องใช้ BIOS P07 หรือสูงกว่า
 6. โปรเซสเซอร์ Intel แบบบรรจุกล่อง
 7. โปรแกรม tcontrol
 8. เปิดใช้งานสำหรับเทคโนโลยี Intel®หน่วยความจำขยาย๖๔
 9. ชิ้นส่วนการผลิต
 10. โปรเซสเซอร์ LV (แรงดันต่ำ) LV
 11. โปรเซสเซอร์ MV (กลางแรงดันปานกลาง)
 12. จำเป็นต้องมี BIOS P 09.0 หรือสูงกว่า
 13. จำเป็นต้องมี BIOS P 09.10 หรือสูงกว่า
 14. โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon®