โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon®ที่รองรับสำหรับ Intel® Server Board SE7505VB2

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000008139

30/01/2020

Intel® Server Board SE7505VB2 ถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนหนึ่งหรือสองโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® (s) ที่มีแคช L2 ๕๑๒ KB ที่มีหรือไม่มีแคช L3 แบบรวม 1-MB หรือ 2 MB

ในการกำหนดค่าโปรเซสเซอร์คู่ Intel จำเป็นต้องมีความเร็วของโปรเซสเซอร์เดียวกันขนาดแคชความเร็วบัสของระบบและใช้งานstepping ความเร็วของโปรเซสเซอร์ผสมไม่ได้รับการสนับสนุนหรือการปรับตั้งค่าที่แนะนำ

โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon®ที่รองรับ

sSpec #ความเร็ว CPUความเร็วบัสMfgก้าวขนาดแคชชนิดของแพคเกจหมาย เหตุ
SL72Y๓.๒๐ GHz๕๓๓ MHz๐.๑๓ micronM01 MB๖๐๔พิน PPGA1, 2, 4
SL73Q๓.๒๐ GHz๕๓๓ MHz๐.๑๓ micronM01 MB๖๐๔พิน PPGA1, 2, 4
SL7AE๓.๒๐ GHz๕๓๓ MHz๐.๑๓ micronM02 MB๖๐๔พิน PPGA1, 2, 4
SL7BW๓.๒๐ GHz๕๓๓ MHz๐.๑๓ micronM02 MB๖๐๔พิน PPGA1, 2, 4
SL6RR๓.๐๖ GHz๕๓๓ MHz๐.๑๓ micronC1๕๑๒ KB๖๐๔พิน PPGA1, 2
SL6VP๓.๐๖ GHz๕๓๓ MHz๐.๑๓ micronD1๕๑๒ KB๖๐๔พิน PPGA1, 2
SL6YR๓.๐๖ GHz๕๓๓ MHz๐.๑๓ micronD1๕๑๒ KB๖๐๔พิน PPGA1, 2
SL6GH๓.๐๖ GHz๕๓๓ MHz๐.๑๓ micronC1๕๑๒ KB๖๐๔พิน PPGA1, 2
SL72G๓.๐๖ GHz๕๓๓ MHz๐.๑๓ micronM-01 MB๖๐๔พิน PPGA1, 2, 4
SL73P๓.๐๖ GHz๕๓๓ MHz๐.๑๓ micronM-01 MB๖๐๔พิน PPGA1, 2, 4
SL6VW3 GHz๔๐๐ MHz๐.๑๓ micronC1๕๑๒ KB๖๐๓พิน PPGA1, 2
SL6YY๓.๐๐ GHz๔๐๐ MHz๐.๑๓ micronD1๕๑๒ KB๖๐๓พิน PPGA1, 2
SL6WB๓.๐๐ GHz๔๐๐ MHz๐.๑๓ micronD1๕๑๒ KB๖๐๓พิน PPGA1, 2
SL6X4๓.๐๐ GHz๔๐๐ MHz๐.๑๓ micronC1๕๑๒ KB๖๐๓พิน PPGA INT31, 2
SL6VN๒.๘๐ GHz๕๓๓ MHz๐.๑๓ micronD1๕๑๒ KB๖๐๔พิน PPGA1, 2
SL6YQ๒.๘๐ GHz๕๓๓ MHz๐.๑๓ micronD1๕๑๒ KB๖๐๔พิน PPGA1, 2
SL72F๒.๘๐ GHz๕๓๓ MHz๐.๑๓ micronM0๕๑๒ KB๖๐๔พิน PPGA1, 2, 3
SL6MS๒.๘๐ GHz๔๐๐ MHz๐.๑๓ micronC1๕๑๒ KB๖๐๓พิน PPGA1, 2
SL73N๒.๘๐ GHz๕๓๓ MHz๐.๑๓ micronM0๕๑๒ KB๖๐๔พิน PPGA1, 2, 3
SL7D5๒.๘๐ GHz๕๓๓ MHz๐.๑๓ micronM01 MB๖๐๔พิน PPGA1, 2, 4
SL6NS๒.๘๐ GHz๕๓๓ MHz๐.๑๓ micronC1๕๑๒ KB๖๐๔พิน PPGA1, 2
SL6YX๒.๘๐ GHz๔๐๐ MHz๐.๑๓ micronD1๕๑๒ KB๖๐๓พิน PPGA1, 2
SL6WA๒.๘๐ GHz๔๐๐ MHz๐.๑๓ micronD1๕๑๒ KB๖๐๓พิน PPGA1, 2
SL6GG๒.๘๐ GHz๕๓๓ MHz๐.๑๓ micronC1๕๑๒ KB๖๐๔พิน PPGA1, 2
SL7DG๒.๘๐ GHz๕๓๓ MHz๐.๑๓ micronM01 MB๖๐๔พิน PPGA1, 2, 4
SL6M7๒.๘๐ GHz๔๐๐ MHz๐.๑๓ micronC1๕๑๒ KB๖๐๓พิน PPGA1, 2
SL6GF๒.๖๖ GHz๕๓๓ MHz๐.๑๓ micronC1๕๑๒ KB๖๐๔พิน PPGA1, 2
SL72E๒.๖๖ GHz๕๓๓ MHz๐.๑๓ micronM0๕๑๒ KB๖๐๔พิน PPGA1, 2, 3
SL6VM๒.๖๖ GHz๕๓๓ MHz๐.๑๓ micronD1๕๑๒ KB๖๐๔พิน PPGA1, 2
SL6YP๒.๖๖ GHz๕๓๓ MHz๐.๑๓ micronD1๕๑๒ KB๖๐๔พิน PPGA1, 2
SL73M๒.๖๖ GHz๕๓๓ MHz๐.๑๓ micronM0๕๑๒ KB๖๐๔พิน PPGA1, 2, 3
SL6NR๒.๖๖ GHz๕๓๓ MHz๐.๑๓ micronC1๕๑๒ KB๖๐๔พิน PPGA1, 2
SL6W9๒.๖๐ GHz๔๐๐ MHz๐.๑๓ micronD1๕๑๒ KB๖๐๓พิน PPGA1, 2
SL6EQ๒.๖๐ GHz๔๐๐ MHz๐.๑๓ micronC1๕๑๒ KB๖๐๓พิน PPGA1, 2
SL6K3๒.๖๐ GHz๔๐๐ MHz๐.๑๓ micronC1๕๑๒ KB๖๐๓พิน PPGA1, 2
SL6YW๒.๖๐ GHz๔๐๐ MHz๐.๑๓ micronD1๕๑๒ KB๖๐๓พิน PPGA1, 2
SL6GD๒.๔๐ GHz๕๓๓ MHz๐.๑๓ micronC1๕๑๒ KB๖๐๔พิน PPGA1, 2
SL6W8๒.๔๐ GHz๔๐๐ MHz๐.๑๓ micronD1๕๑๒ KB๖๐๓พิน PPGA1, 2, 4
SL6YN๒.๔๐ GHz๕๓๓ MHz๐.๑๓ micronD1๕๑๒ KB๖๐๔พิน PPGA1, 2, 4
SL6EP๒.๔๐ GHz๔๐๐ MHz๐.๑๓ micronC1๕๑๒ KB๖๐๓พิน PPGA1, 2
SL6YV๒.๔๐ GHz๔๐๐ MHz๐.๑๓ micronD1๕๑๒ KB๖๐๓พิน PPGA1, 2, 4
SL687๒.๔๐ GHz๔๐๐ MHz๐.๑๓ micronB0๕๑๒ KB๖๐๓พิน PPGA 
SL72D๒.๔๐ GHz๕๓๓ MHz๐.๑๓ micronM0๕๑๒ KB๖๐๔พิน PPGA1, 2, 3
SL65T๒.๔๐ GHz๔๐๐ MHz๐.๑๓ micronB0๕๑๒ KB๖๐๓พิน PPGA 
SL73L๒.๔๐ GHz๕๓๓ MHz๐.๑๓ micronM0๕๑๒ KB๖๐๔พิน PPGA1, 2, 3
SL6VL๒.๔๐ GHz๕๓๓ MHz๐.๑๓ micronD1๕๑๒ KB๖๐๔พิน PPGA1, 2
SL74T๒.๔๐ GHz๕๓๓ MHz๐.๑๓ micronD1๕๑๒ KB๖๐๔พิน PPGA1, 2
SL7D4๒.๔๐ GHz๕๓๓ MHz๐.๑๓ micronM01 MB๖๐๔พิน PPGA1, 2, 4
SL6NQ๒.๔๐ GHz๕๓๓ MHz๐.๑๓ micronC1๕๑๒ KB๖๐๔พิน PPGA1, 2
SL7DF๒.๔๐ GHz๕๓๓ MHz๐.๑๓ micronM01 MB๖๐๔พิน PPGA1, 2, 4
SL6K2๒.๔๐ GHz๔๐๐ MHz๐.๑๓ micronC1๕๑๒ KB๖๐๓พิน PPGA1, 2
SL5ZA๒.๒๐ GHz๔๐๐ MHz๐.๑๓ micronB0๕๑๒ KB๖๐๓พิน PPGA 
SL6JZ๒.๒๐ GHz๔๐๐ MHz๐.๑๓ micronC1๕๑๒ KB๖๐๓พิน PPGA1, 2
SL6W7๒.๒๐ GHz๔๐๐ MHz๐.๑๓ micronD1๕๑๒ KB๖๐๓พิน PPGA1, 2
SL6EN๒.๒๐ GHz๔๐๐ MHz๐.๑๓ micronC1๕๑๒ KB๖๐๓พิน PPGA1, 2
SL6YU๒.๒๐ GHz๔๐๐ MHz๐.๑๓ micronD1๕๑๒ KB๖๐๓พิน PPGA1, 2
SL624๒.๒๐ GHz๔๐๐ MHz๐.๑๓ micronB0๕๑๒ KB๖๐๓พิน PPGA 
SL6NP๒.๐๐ GHz๕๓๓ MHz๐.๑๓ micronC1๕๑๒ KB๖๐๔พิน PPGA1, 2
SL6JY๒.๐๐ GHz๔๐๐ MHz๐.๑๓ micronC1๕๑๒ KB๖๐๓พิน PPGA1, 2
SL6RQ๒.๐๐ GHz๕๓๓ MHz๐.๑๓ micronC1๕๑๒ KB๖๐๔พิน PPGA1, 2
SL6VK๒.๐๐ GHz๕๓๓ MHz๐.๑๓ micronD1๕๑๒ KB๖๐๔พิน PPGA1, 2
SL5Z9๒.๐๐ GHz๔๐๐ MHz๐.๑๓ micronB0๕๑๒ KB๖๐๓พิน PPGA 
SL6W6๒.๐๐ GHz๔๐๐ MHz๐.๑๓ micronD1๕๑๒ KB๖๐๓พิน PPGA1, 2
SL6XL๒.๐๐ GHz๔๐๐ MHz๐.๑๓ micronD1๕๑๒ KB๖๐๔พิน PPGA1, 2
SL6YM๒.๐๐ GHz๕๓๓ MHz๐.๑๓ micronD1๕๑๒ KB๖๐๔พิน PPGA PGA21, 2
SL6YT๒.๐๐ GHz๔๐๐ MHz๐.๑๓ micronD1๕๑๒ KB๖๐๓พิน PPGA1, 2
SL6EM๒.๐๐ GHz๔๐๐ MHz๐.๑๓ micronC1๕๑๒ KB๖๐๓พิน PPGA1, 2
SL623๒.๐๐ GHz๔๐๐ MHz๐.๑๓ micronB0๕๑๒ KB๖๐๓พิน PPGA 
SL6EL๑.๘๐ GHz๔๐๐ MHz๐.๑๓ micronC1๕๑๒ KB๖๐๓พิน PPGA1, 2
SL622๑.๘๐ GHz๔๐๐ MHz๐.๑๓ micronB0๕๑๒ KB๖๐๓พิน PPGA 
SL6JX๑.๘๐ GHz๔๐๐ MHz๐.๑๓ micronC1๕๑๒ KB๖๐๓พิน PPGA1, 2
SL6W3๑.๘๐ GHz๔๐๐ MHz๐.๑๓ micronD1๕๑๒ KB๖๐๓พิน PPGA1, 2
SL5Z8๑.๘๐ GHz๔๐๐ MHz๐.๑๓ micronB0๕๑๒ KB๖๐๓พิน PPGA 
SL6YS๑.๘๐ GHz๔๐๐ MHz๐.๑๓ micronD1๕๑๒ KB๖๐๓พิน PPGA1, 2, 5

1 มีการจัดหาโปรเซสเซอร์ขนาด MM ไว้เพื่อความสะดวกของคุณ อย่างไรก็ตามเมื่อสั่งซื้อตัวประมวลผลแบบบรรจุกล่อง Intel® Xeon®โปรดใช้รหัสสั่งซื้อผลิตภัณฑ์

หมาย เหตุ
  1. ใช้เครื่องมืองบประมาณพลังงานเพื่อตรวจสอบว่ามีพลังงานเพียงพอที่จะรองรับการกำหนดค่านี้หรือไม่
  2. หากมีการผสานรวมบอร์ดในโครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® SC5200 โปรดดูที่TA-๖๔๔
  3. จำเป็นต้องมี BIOS ๑.๐๖หรือใหม่กว่าเมื่อใช้โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon®ใน M0 in
  4. จำเป็นต้องมี BIOS ๑.๐๘หรือใหม่กว่า

ข้อมูลเกี่ยวกับ คอมโพเนนต์การสนับสนุนโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® สามารถใช้งานได้

Intel แนะนำให้ลูกค้าซื้อโปรเซสเซอร์ที่บรรจุกล่อง

ชิ้นส่วนอุโมงค์ลมโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon®

ตารางต่อไปนี้จัดหาให้สำหรับลูกค้าที่ซื้อโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon®แบบไม่บรรจุกล่อง มีข้อมูลการสั่งซื้อสำหรับฮีทซิงค์โปรเซสเซอร์และส่วนประกอบ PWT (กังหันลมโปรเซสเซอร์) ชิ้นส่วนเหล่านี้ทั้งหมดจะมาพร้อมกับโปรเซสเซอร์แบบบรรจุกล่อง

 

หมาย เหตุสำหรับลูกค้าในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาคุณสามารถสั่งซื้อชิ้นส่วนเหล่านี้ได้โดยตรงจาก เว็บไซต์การสนับสนุนของ Intel

 

ส่วนIntel P/Nซัพพลาย เออร์อยู่ติดต่อโทรศัพท์ #
ฮีทซิงค์A53376-001ไฟฟ้า
การสั่งซื้อผ่าน: หน่วยความจำคอมพิวเตอร์ดิสก์ Corp
๒๓๘๐ qume ไดรฟ์ #D
San Jose, CA ๙๕๑๓๑
Tomoe Tran(๔๐๘) 232-9302
ฮีทซิงค์คลิป
(สำหรับ INT3-mPGA)
A34614-002Foxconnไดรฟ์๖๑๒๕สาธิ
Cypress, CA ๙๐๖๓๐
เคธี่ Wang(๗๑๔) 890-8668 x814
ฮีทซิงค์คลิป
(สำหรับ FC-mPGA2P)
A74694-001Foxconnไดรฟ์๖๑๒๕สาธิ
Cypress, CA ๙๐๖๓๐
เคธี่ Wang(๗๑๔) 890-8668 x814
PWT-U ที่อยู่อาศัย
การเก็บรักษา CPU PWT-U
ผู้ถือพัดลม PWT-U
(สำหรับ SC5200 ฐาน)
A95009-001
A95010-001
A30690-002
เทคโนโลยีเทรนด์24 Boston คอร์ท
Longmont, CO ๘๐๕๐๑
ลิซ่า(๗๒๐) 494-2006
พัดลมA46002-001Sanyo Denke๔๖๘ Amapola Ave
Torrance, CA
๙๐๕๐๑
Mamoru Yasui (Moe)(๓๑๐) 783-5423
จาระบี G751A80604-001Shin MicroSi, Inc.๑๐๐๒๘ s. 51st St.
ฟีนิกซ์, AZ ๘๕๐๔๔
ร็อบเบส(๔๘๐) 893-8898 x143