คู่มือผู้ใช้ฮาร์ดแวร์สำหรับ Intel® RAID Controller SRCS16

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008134

15/07/2017

คู่มือนี้เป็นการอ้างอิงฮาร์ดแวร์และคำแนะนำสำหรับผู้ใช้สำหรับ Intel® RAID Controller SRCS16 ประกอบด้วยคำแนะนำการติดตั้งและข้อมูลจำเพาะที่สมบูรณ์แบบ

คู่มือผู้ใช้ฮาร์ดแวร์icon
ชื่อไฟล์: srcs16hwguide
ขนาด: ๓๕๐,๑๘๙ไบต์
วันที่: พฤษภาคม๒๐๐๔
ไฟล์ฉบับปรับปรุง: ๑.๐

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*