รายชื่อโปรเซสเซอร์ที่ผ่าน Intel® Server Board การทดสอบสำหรับ S5500HV และ SR1670HV1 ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000008132

26/09/2017

๕๕๐๐โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon®และซีรีส์๕๖๐๐ต่อไปนี้ในฟอร์มแฟคเตอร์ LGA1366 จะได้รับการตรวจสอบและมีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการใช้งานกับ S5500HV Intel® Server Board และระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1670HV ที่1

โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon®ซีรี่ส์๕๖๐๐ (ต้องใช้ BIOS ๑.๑๖หรือใหม่กว่า)

 
Cpu
หมาย เลข
sSpec
หมาย เลข
หลัก
ความ
QPI
ความ
วัตต์®ของ Intel
โซลูชันทางระบายความร้อน
(เฉพาะบอร์ด)
X5680 ๓.๓๓ GHz๖.๔ GT/s  
X5677 ๓.๔๖ GHz๖.๔ GT/s  
X56701SLBV7๒.๙๓ GHz๖.๔ GT/s๙๕ WC, P, A
X56671SLBVA๓.๐๖ GHz๖.๔ GT/s๙๕ WC, P, A
X56601SLBV6๒.๘๐ GHz๖.๔ GT/s๙๕ WC, P, A
X56501SLBV3๒.๖๖ GHz๖.๔ GT/s๙๕ WC, P, A
E5649 ๒.๕๓ GHz๕.๘๖ GT/s  
E5645 ๒.๔ GHz๕.๘๖ GT/s  
E56401SLBVC๒.๖๖ GHz๕.๘๖ GT/s๘๐ WC, P, A
L5638 ๒.๐๐ GHz๕.๘๖ GT/s  
E56301SLBVB๒.๕๓ GHz๕.๘๖ GT/s๘๐ WC, P, A
E56201SLBV4๒.๔๐ GHz๕.๘๖ GT/s๘๐ WC, P, A
L56401SLBV8๒.๒๖ GHz๕.๘๖ GT/s๖๐ WC, P, A
L56301SLBVD๒.๑๓ GHz๕.๘๖ GT/s๔๐ WC, P, A
L5618 ๑.๘๗ GHz๕.๘๖ GT/s  
L56091SLBVJ๑.๘๖ GHz๔.๘ GT/s๔๐ WC, P, A
E5607 ๒.๒๖ GHz๔.๘ GT/s  
E5606 ๒.๑๓ GHz๔.๘ GT/s  
E5603 ๑.๖๐ GHz๔.๘ GT/s  
 

โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon®ซีรี่ส์๕๕๐๐

 
Cpu
หมาย เลข
sSpec
หมาย เลข
หลัก
ความ
QPI
ความ
วัตต์®ของ Intel
โซลูชันทางระบายความร้อน
(เฉพาะบอร์ด)
X55701SLBF3๒.๙๓ GHz๖.๔ GT/s๙๕ WC, P
X55601SLBF4๒.๘๐ GHz๖.๔ GT/s๙๕ WC, P
X55501SLBF5๒.๖๖ GHz๖.๔ GT/s๙๕ WC, P
E55401SLBF6๒.๕๓ GHz๕.๘๖ GT/s๘๐ WC, P, A
E55301SLBF7๒.๔๐ GHz๕.๘๖ GT/s๘๐ WC, P, A
L5530 ๒.๔๐ GHz๕.๘๖ GT/s  
E55201SLBFD๒.๒๖ GHz๕.๘๖ GT/s๘๐ WC, P, A
L55201SLBFA๒.๒๖ GHz๕.๘๖ GT/s๖๐ WC, P, A
L55181SLBFW๒.๑๓ GHz๕.๘๖ GT/s๖๐ WC, P, A
L55081SLBGK๒.๐๐ GHz๕.๘๖ GT/s๓๘ WC, P, A
E5507 ๒.๒๖ GHz๔.๘ GT/s  
E55061SLBF8๒.๑๓ GHz๔.๘ GT/s๘๐ WC, P, A
L55061SLBFH๒.๑๓ GHz๔.๘ GT/s๖๐ WC, P, A
E55041SLBF9๒.๐๐ GHz๔.๘ GT/s๘๐ WC, P, A
E5503 ๒.๐๐ GHz๔.๘ GT/s  
E55021SLBFZ๑.๘๖ GHz๔.๘ GT/s๘๐ WC, P, A
 
1 โซลูชั่นการระบายความร้อนมีให้มาพร้อมกับระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1670HV

โซลูชันระบบระบายความร้อน Intel®

 
รหัสการสั่งซื้อTDP
สูง สุด
โซลูชันทางระบายความร้อน
BXSTS100C130WC
BXSTS100A80WA
BXSTS100P95WP
 

ถอดสารละลายความร้อนออกอย่างระมัดระวังเพื่อป้องกันความเสียหายต่อบอร์ด base