ข้อผิดพลาดของระบบปฏิบัติการที่เข้ากันไม่ได้เมื่อติดตั้ง Intel® Matrix Storage Manager

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008128

05/09/2017

Intel® Matrix Storage Manager ได้รับข้อผิดพลาด "ระบบปฏิบัติการที่เข้ากันไม่ได้" เมื่อติดตั้งบนชุด S3000 Intel® Server Board กับ Windows Server ๒๐๐๘ R2 *

Intel® Matrix Storage Manager จำเป็นต้องได้รับการติดตั้งในโหมดที่เข้ากันได้

  1. คลิกขวาที่ไฟล์ที่ปฏิบัติการตั้งค่าและเลือก "คุณสมบัติ"

  2. เลือกแท็บ "ความเข้ากันได้" และทำเครื่องหมายในช่องใต้โหมดความเข้ากันได้ "เรียกใช้โปรแกรมนี้ในโหมดความเข้ากันได้สำหรับ:"

  3. เลือกระบบปฏิบัติการจากรายการแบบหล่นลง

    WinISO-5.3.exe properties

  4. คลิก "สมัคร" และ "OK" เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

  5. เรียกใช้งานไฟล์ปฏิบัติการติดตั้ง