คู่มือผู้ใช้เริ่มต้นใช้งานฉบับย่อสําหรับ Intel® RAID Controller RS25DB080

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008127

12/03/2024

นี่คือคู่มือการเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อสําหรับ Intel® RAID Controller RS25DB080 คู่มือผู้ใช้เริ่มต้นใช้งานฉบับย่อให้ภาพรวมคําแนะนําสําหรับการติดตั้งและใช้งานคอนโทรลเลอร์ การสร้างอาร์เรย์ RAID และการติดตั้งระบบปฏิบัติการ คู่มือนี้แบ่งออกเป็นสองเอกสาร

คู่มือผู้ใช้เริ่มใช้งานฉบับย่อ - ด้านหน้า icon
ชื่อไฟล์: RS25DB080_QSUG_front.pdf
ขนาด: 1,062,335 ไบต์
วันที่: มีนาคม 2011
การปรับปรุงแก้ไขไฟล์: 1.0

คู่มือผู้ใช้เริ่มต้นใช้งานฉบับย่อ - ย้อนกลับ icon
ชื่อไฟล์: RS25DB080_QSUG_back.pdf
ขนาด: 6,070,686 ไบต์
วันที่: มีนาคม 2011
การปรับปรุงแก้ไขไฟล์: 1.0

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องมี Adobe Acrobat Reader*