อะไหล่รายการชิ้นส่วนและคู่มือการกำหนดค่าสำหรับ S2400EP สำหรับครอบครัว Intel® Server Board

เอกสาร

รหัสผลิตภัณฑ์และอะไหล่

000008123

17/09/2018

อะไหล่, รายการชิ้นส่วนและคู่มือการกำหนดค่า (PDF)icon
เอกสารนี้เป็นคู่มืออ้างอิงสำหรับคุณในการสั่งซื้อส่วนประกอบเพื่อกำหนดค่าผลิตภัณฑ์สำหรับตระกูล Intel® Server Board S2400EP

 

ขนาดไฟล์: ๙๑๓ KB
วันที่: เมษายน๒๐๑๕
ครั้งที่ปรับปรุง: ๒.๒

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*