คู่มือการวางสายสำหรับโครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® SC5650

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008122

05/09/2017

เมื่อต้องการเชื่อมต่อ Intel® Server Board S3420GPLC หรือ S3420GPLX เข้ากับแบ็คเพลนใน SC5650UP โครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel®:
เมน บอร์ด
Server Motherboard
หน่วย
Server Backplane

เชื่อมต่อตัวเชื่อมต่อ SATA_SGPIO สีดำบนเมนบอร์ด [X] ไปยังขั้วต่อ SGPIO สีดำบนแบ็คเพลน [D]

เชื่อมต่อส่วนหัว HSBP บนเมนบอร์ด [Y] ไปยังส่วนหัว IPMB บนแบ็คเพลน [E]

S3420GP สามารถรองรับ AXX6DRV3GR ระนาบย้อนกลับที่ไม่แผ่หรือแบ็คเพลน AXX6DRV3GEXP ใน SC5650UP