การติดตั้งแบบไม่ต้องใส่ข้อมูลสําหรับไดรเวอร์กราฟิก Intel®

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008116

26/09/2022


การติดตั้งแบบผู้ใช้ไม่ต้องใส่ข้อมูลจะใช้สําหรับการติดตั้งIntel® Graphics Driverโดยผู้ใช้ไม่ต้องโต้ตอบ ซึ่งมักจะมาจากไฟล์แบตช์หรือสคริปต์อื่นๆ

ในการติดตั้งแบบไม่ต้องใส่ข้อมูลโดยใช้ไดรเวอร์รูปแบบ ZIP ให้แตกไฟล์ ZIP แล้วเรียกใช้โปรแกรม setup.exe สําหรับไดรเวอร์ด้วยสวิตช์บรรทัดคําสั่ง -s:

การตั้งค่า -s

หากมีการใช้ไดรเวอร์การแตกไฟล์ด้วยตัวเอง (รูปแบบ EXE) ให้ใช้:

WINXXX -s -A -s

โดยที่ WINXXX คือชื่อไฟล์ของไดรเวอร์ที่แตกไฟล์ได้เอง