ฉันควรเพิ่มหน่วยความจำใน Intel® Entry Storage System SS4000 หรือไม่

เอกสาร

การบำรุงรักษาและประสิทธิภาพ

000008110

05/09/2017

Intel® Entry Storage System SS4000 ได้รับการปรับให้เหมาะสมกับหน่วยความจำ๒๕๖ MB การเพิ่มหน่วยความจำไม่เพิ่มประสิทธิภาพ

หน่วยความจำที่รองรับอยู่ในรายการฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการที่ผ่านการทดสอบสำหรับ INTEL® ENTRY STORAGE SYSTEM SS4000