เฟิร์มแวร์อาจได้รับความเสียหายในครั้งแรกในการบูตระบบปฏิบัติการสำหรับโครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4304XXSHCN

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008103

26/09/2017

การดับลงระบบหรือการถอดพลังงาน AC ในขณะที่ระบบแรกบูตสามารถทำให้เฟิร์มแวร์บนแบ็คเพลน hot swap ของโครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4304XXSHCN ได้ ผู้ใช้ต้องรอ3นาทีหลังจากกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องเพื่อเริ่มระบบครั้งแรกเพื่ออนุญาตให้อัพเดตเฟิร์มแวร์แบ็คเพลนให้เสร็จสมบูรณ์

เมื่อความล้มเหลวเกิดขึ้นผู้ใช้จะได้พบกับสิ่งต่อไปนี้:

 • ไม่สามารถเข้าถึงเขตข้อมูลยูนิตแบบเปลี่ยนได้ (FRU) Hot swap Field
 • การบันทึกข้อมูลเซ็นเซอร์ระบบ (SDRs) ไม่โหลดอย่างสมบูรณ์
 • ไม่มีการตอบสนองต่อคำสั่ง IPMI จากแบ็คเพลนแบบ hot swap และฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (HDD)
 • ไฟสถานะเปล่งไดโอด (Led) ชำรุด

  Intel ไม่ได้คาดการณ์ปัญหาใดๆเมื่อลูกค้า Intel® Server Board ใช้ S1200BTL ที่มีโครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel®อื่นนอกเหนือจากโครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4304XXSHCN

  ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ

  ผลิตภัณฑ์มม #
  โครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4304XXSHCN911765

  สำหรับข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับคำแนะนำทางเทคนิคนี้ให้ดู PDF ต่อไปนี้:

  คำแนะนำทางเทคนิค๙๘๗PDF icon
  ขนาดไฟล์: ๑๙๘ KB
  วันที่: ธันวาคม๒๐๑๑
  ไฟล์ฉบับปรับปรุง: ๑.๐

  หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*