โปรเซสเซอร์ที่รองรับสำหรับบอร์ดเดสก์ทอป Intel® D925XHY

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000008102

26/09/2019

Intel® Desktop Board D925XHY สนับสนุนโปรเซสเซอร์ Intel®เดียวในซ็อกเก็ต LGA775 ดูตารางด้านล่างสำหรับรายการทั้งหมดของโปรเซสเซอร์ที่รองรับ

 

ข้อ ควร ระวัง
การใช้โปรเซสเซอร์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนสามารถส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบอร์ดเดสก์ทอปหรือโปรเซสเซอร์หรือลดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ได้อย่างไม่เหมาะสม ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายของ Intel สำหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว Intel อนุมานไม่มีความรับผิดใดๆทั้งสิ้น Intel ปฏิเสธการรับประกันแบบชัดแจ้งหรือโดยนัยที่เกี่ยวข้องกับการขายและ/หรือการใช้ผลิตภัณฑ์ของ Intel รวมถึงความรับผิดชอบหรือการรับประกันที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะทางการละเมิดลิขสิทธิ์สิทธิบัตรใดๆหรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆที่เหมาะสม

 

การอัปเดต: กันยายน 6, ๒๐๐๖

เลือกตระกูลโปรเซสเซอร์

โปรเซสเซอร์ intel Pentium 4 Extreme Edition

ความเร็วโปรเซสเซอร์ความถี่บัสของระบบขนาดแคช L2ขนาดแคช L3เวอร์ชั่น BIOS
๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz๕๑๒ K2 MB๐๔๗๗หรือมากกว่า

 

โปรเซสเซอร์ intel Pentium 4

หมายเลขโปรเซสเซอร์ความเร็วโปรเซสเซอร์ความถี่บัสของระบบขนาดแคช L2เวอร์ชั่น BIOS
672๓.๘๐ GHz๘๐๐ MHz2 MB๐๔๗๗หรือมากกว่า
670๓.๘๐ GHz๘๐๐ MHz2 MB๐๔๗๗หรือมากกว่า
662๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz2 MB๐๔๗๗หรือมากกว่า
660๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz2 MB๐๔๗๗หรือมากกว่า
650๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz2 MB๐๔๗๗หรือมากกว่า
640๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz2 MB๐๔๗๗หรือมากกว่า
6303 GHz๘๐๐ MHz2 MB๐๔๗๗หรือมากกว่า
620๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz2 MB๐๔๗๗หรือมากกว่า
571๓.๘๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๐๔๗๗หรือมากกว่า
570J๓.๘๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๐๔๗๗หรือมากกว่า
561๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๐๔๗๗หรือมากกว่า
560J๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๐๔๗๗หรือมากกว่า
560๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๐๔๗๗หรือมากกว่า
551๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๐๔๗๗หรือมากกว่า
550J๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๐๔๗๗หรือมากกว่า
550๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๐๔๗๗หรือมากกว่า
541๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๐๔๗๗หรือมากกว่า
540J๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๐๔๗๗หรือมากกว่า
540๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๐๔๗๗หรือมากกว่า
531๓.๐๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๐๔๗๗หรือมากกว่า
529 j3 GHz๘๐๐ MHz1 MB๐๔๗๗หรือมากกว่า
5303 GHz๘๐๐ MHz1 MB๐๔๗๗หรือมากกว่า
524๓.๐๖ GHz๕๓๓ MHz1 MB๐๔๗๗หรือมากกว่า
521๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๐๔๗๗หรือมากกว่า
520J๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๐๔๗๗หรือมากกว่า
520๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๐๔๗๗หรือมากกว่า
519K๓.๐๖ GHz๕๓๓ MHz1 MB๐๔๗๗หรือมากกว่า
519๓.๐๖ GHz๕๓๓ MHz1 MB๐๔๗๗หรือมากกว่า
517๒.๙๓ GHz๕๓๓ MHz1 MB๐๔๗๗หรือมากกว่า
516๒.๙๓ GHz๕๓๓ MHz1 MB๐๔๗๗หรือมากกว่า
515๒.๙๓ GHz๕๓๓ MHz1 MB๐๔๗๗หรือมากกว่า
511๒.๘๐ GHz๕๓๓ MHz1 MB๐๔๗๗หรือมากกว่า
506๒.๖๖ GHz๕๓๓ MHz1 MB๐๔๗๗หรือมากกว่า
505J๒.๖๖ GHz๕๓๓ MHz1 MB๐๔๗๗หรือมากกว่า
505๒.๘๐ GHz๕๓๓ MHz1 MB๐๔๗๗หรือมากกว่า