ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางเทคนิคสำหรับ Intel® RAID Controller SRCSASLS4I

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000008095

15/07/2017

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์icon

ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางเทคนิคนี้จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมและชุดคุณสมบัติของ Intel® RAID Controller SRCSASLS4I

กลุ่มเป้าหมายสำหรับเอกสารนี้คือผู้ที่ต้องการรับข้อมูลเพิ่มเติมในรายละเอียดเชิงลึกของคอนโทรลเลอร์ RAID มากกว่าที่มีอยู่ทั่วไปในคู่มือผู้ใช้ RAID controller เป็นเอกสารทางเทคนิคหมายถึงการช่วยเหลือผู้คนที่ทำความเข้าใจและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะของคอนโทรลเลอร์ RAID

ชื่อไฟล์: E34903_002_SRCSASLS4I_TPS_r2. 0. pdf
ขนาดไฟล์: ๗๐๑ KB
วันที่: มีนาคม๒๐๐๙
ครั้งที่ปรับปรุง: ๒.๐

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*