เฟิร์มแวร์ Intel® Remote Management Module 2 สามารถส่งผลกระทบต่อการอัปเดต Hot Swap Controller

เอกสาร

การรับประกันและ RMA

000008094

15/07/2017

คำแนะนำทางเทคนิค 892 (PDF) ไอคอน PDF
เอกสารนี้อธิบายถึงผลิตภัณฑ์ Intel® Remote Management Module 2 (Intel® RMM2) สามารถส่งผลกระทบต่อการอัปเดตเฟิร์มแวร์ Hot Swap Controller โดยใช้เฟิร์มแวร์ 5990 ได้อย่างไร การอัปเดตเฟิร์มแวร์สำหรับ BMC ไม่ได้รับผลกระทบ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำทางเทคนิค

ชื่อไฟล์: TA-892-2 RMM2 Firmware.pdf
ขนาด: 18.6 KB
วันที่: มกราคม 2008

หมายเหตุ: จำเป็นต้องใช้ Adobe Acrobat Reader* สำหรับอ่านไฟล์ PDF