เฟิร์มแวร์ TA-892 Intel® Remote Management Module 2 อาจส่งผลกระทบต่อการอัปเดต Hot Swap Controller

เอกสาร

การรับประกันและ RMA

000008094

16/01/2024

คําแนะนําทางเทคนิค 892 (PDF) PDF icon
เอกสารนี้อธิบายถึงผลิตภัณฑ์ Intel® Remote Management Module 2 (Intel® RMM2) โดยใช้เฟิร์มแวร์ 5990 อย่างไร อาจส่งผลกระทบต่อการอัปเดตเฟิร์มแวร์ Hot Swap Controller การอัปเดตเฟิร์มแวร์สําหรับ BMC ไม่ได้รับผลกระทบ สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูคําแนะนําทางเทคนิค

ชื่อไฟล์: TA-892-2 RMM2 Firmware.pdf
ขนาด: 18.6 KB
วันที่: มกราคม 2008

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องมี Adobe Acrobat Reader*