ความเข้ากันได้ของหน่วยความจําสําหรับโมดูลประมวลผล Intel® MFS5000SI

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000008086

26/04/2024

ขนาด Gb ผลิต Part_Number DRAM_Part_Number DRAM_Vendor อันดับ
4 Gb ATP Electronics AP12K72G4BJE6S K4T1G044QC-ZCE6 rev C ซัม ซุง คู่
4 Gb ATP Electronics AP12K72G4BJE6S K4T1G044QQ-HCE6 rev Q ซัม ซุง คู่
4 Gb ATP Electronics AP12K72G4BJE6S7 K4T1G044QQ-HCE6 rev Q ซัม ซุง คู่
1 Gb ATP Electronics AP28K72A8BJE6S1 K4T1G084QQ-HCE6 rev Q ซัม ซุง เดียว
2 Gb ATP Electronics AP56K72S8BJE6S K4T1G084QE-HCE6 rev E ซัม ซุง คู่
2 Gb ATP Electronics AP56K72S8BJE6S K4T1G084QQ-HCE6 rev Q ซัม ซุง คู่
2 Gb ATP Electronics AP56K72S8BJE6S7 K4T1G084QQ-HCE6 rev Q ซัม ซุง คู่
1 Gb เทคโนโลยี Avant AVF7228B52E5667F1ELJP-IS EDE5108AJBG-8E-E rev J เอลพิดา คู่
1 Gb เทคโนโลยี Avant AVF7228B52E5667F1NYBP-IS NT5TU64M8BE-25C rev B นันยา คู่
2 Gb บัฟ ฟา โล D2F667CW-2GMEJ MT47H128M8HQ-3 rev E ไมครอน คู่
512 Mb ดาต้าราม DTM65506F HYB18T512800B2F-3S rev B2 ชิมงดา เดียว
1 Gb ดาต้าราม DTM65507G HYB18T512800B2F3S ปรับปรุง B2 ชิมงดา คู่
2 Gb ดาต้าราม DTM65508F HYB18T512400B2F3S ปรับปรุง B2 ชิมงดา คู่
2 Gb คิงส์ตัน KVR667D2D4F5/2GI HYB15T512400CF25 rev C ชิมงดา คู่
2 Gb คิงส์ตัน KVR667D2D4F5/2GI HYB18T512400BF-3S ชิมงดา คู่
2 Gb คิงส์ตัน KVR667D2D4F5/2GI NT5TU128M4AE-3C นันยา คู่
2 Gb คิงส์ตัน KVR667D2D4F5/2GI NT5TU128M4BE-3C rev B นันยา คู่
4 Gb >คิงส์ตัน KVR667D2D4F5/4GI E1104ACSE-6E-E เอลพิดา คู่
4 Gb คิงส์ตัน KVR667D2D4F5/4GI EDE1104AESE-8E-F rev E เอลพิดา คู่
4 Gb คิงส์ตัน KVR667D2D4F5/4GI EDE1104AFSE-8E-F rev F เอลพิดา คู่
4 Gb คิงส์ตัน KVR667D2D4F5/4GI EDE1104AFSE-8E-F rev F เอลพิดา คู่
4 Gb คิงส์ตัน KVR667D2D4F5/4GI HY5PS1G431CFP-Y5-C rev C Hynix คู่
1 Gb คิงส์ตัน KVR667D2D8F5/1GI E5108AGBG-6E-E เอลพิดา คู่
1 Gb คิงส์ตัน KVR667D2D8F5/1GI NT5TU64M8BE-3C นันยา คู่
2 Gb คิงส์ตัน KVR667D2D8F5/2GI HY5PS1G831CFP-S6-C rev C Hynix คู่
2 Gb คิงส์ตัน KVR667D2S4F5/2GI EDE1104AESE-8E-F rev E เอลพิดา เดียว
1 Gb คิงส์ตัน KVR667D2S8F5/1GI H5PS1G83EFR-S6C rev E Hynix เดียว
1 Gb คิงส์ตัน KVR667D2S8F5/1GI HY5PS1G831CFP-S6-C rev C Hynix เดียว
512 Mb คิงส์ตัน KVR667D2S8F5/512I E5108AGBG-6E-E เอลพิดา เดียว
512 Mb คิงส์ตัน KVR667D2S8F5/512I NT5TU64M8BE-3C นันยา เดียว
1 Gb เทคโนโลยีการแยกส่วนอัจฉริยะ SG1287FBD64852-SEI K4T510830QE-ZCE6 rev E ซัม ซุง คู่
2 Gb เทคโนโลยีการแยกส่วนอัจฉริยะ SG2567FB212852HCDL HY5PS1G831CFP-Y5 rev C Hynix คู่
4 Gb เทคโนโลยีการแยกส่วนอัจฉริยะ SG5127FBD225652HCD HY5PS1G431CFP-Y5 rev C Hynix คู่
4 Gb เทคโนโลยีการแยกส่วนอัจฉริยะ SG5127FBD225652MEC MT47H256M4HQ-3 rev E ไมครอน คู่
4 Gb เทคโนโลยีการแยกส่วนอัจฉริยะ SG5127FBD225652SCD K4T1G044QC-ZCE6 rev C ซัม ซุง คู่
1 Gb สวิสบิต MEF12872C1BJ2EP-30RE EDE5108AJBG-6E-E rev J เอลพิดา คู่
2 Gb สวิสบิต MEF25672C1BC2EP-30RE EDE1108ACBG-6E-E rev C เอลพิดา คู่
1 Gb Trs TRS32400X HY5PS1G831CFP-Y5 rev C Hynix เดียว
4 Gb Trs TRS32404X HY5PS1G431CFP-Y5 rev C Hynix คู่
1 Gb Trs TRS32405X HYB18T512805B2F3S ปรับปรุง B2 ชิมงดา คู่
4 Gb Trs TRS32409X K4T1G044QQ-HCE6 rev Q ซัม ซุง คู่
2 Gb อุตสาหกรรม Wintec 39C945384Q K4T1G084QQ-HCE6 rev Q ซัม ซุง คู่