เอกสารทางการเงินแบบอนุกรมผ่าน LAN (SOL) สำหรับระบบ Intel® Server Board

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008085

15/07/2017

เอกสารไวท์เปเปอร์icon
เอกสารนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการกำหนดค่า Serial Over LAN (SOL) บน Intel® Server Board หรือระบบโดยใช้แอพพลิเคชั่นที่รองรับ

ชื่อไฟล์: เอกสารไวท์เปเปอร์บน LAN แบบอนุกรม
ขนาด: ๒๕๒,๘๕๒ไบต์
วันที่: กันยายน๒๐๑๐

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*