เอกสารไวท์เปเปอร์เกี่ยวกับ Serial Over LAN (SOL) สําหรับระบบบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel®

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008085

16/01/2024

เอกสารไวท์เปเปอร์ SOL icon
เอกสารนี้มีข้อมูลวิธีกําหนดค่า Serial Over LAN (SOL) บนบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel®หรือระบบโดยใช้แอพพลิเคชั่นที่รองรับ

ชื่อไฟล์: Serial Over LAN White Paper.pdf
ขนาด: 252,852 ไบต์
วันที่: กันยายน 2010

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องมี Adobe Acrobat Reader*