คู่มือผลิตภัณฑ์สําหรับตระกูล โครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® SC5300

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008076

12/01/2024

เอกสารนี้มีคู่มือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์สําหรับตระกูล โครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® SC5300 เอกสารนี้แสดงภาพรวมโดยย่อของคุณสมบัติของแชสซี รายการอุปกรณ์เสริมหรือส่วนประกอบอื่นๆ ที่คุณอาจต้องใช้ ข้อมูลการแก้ไขปัญหา และคําแนะนําในการเพิ่มและเปลี่ยนส่วนประกอบในตระกูล โครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® SC5300

คู่มือผลิตภัณฑ์ icon
ชื่อไฟล์: C51486-003_SC5300_UG.pdf
ขนาด: 4,361,267 ไบต์
วันที่: กรกฎาคม 2005
การปรับปรุงแก้ไขไฟล์: C51486-003

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องมี Adobe Acrobat Reader*