คู่มือการติดตั้งการอัปเกรด Drive Cage สําหรับตระกูล โครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® SC5400

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008071

12/01/2024

มีคู่มือการติดตั้งสําหรับการอัปเกรดเคจไดรฟ์

เอกสารนี้ใช้กับอุปกรณ์เสริมต่อไปนี้:

  • AXX4DRV3G
  • AXX6DRV3G
  • AXX4DRV3GEXP
  • AXX6DRV3GEXP

คู่มือการติดตั้ง icon
ชื่อไฟล์: D38448_004_DriveCageUpgKit_InstallGuide.pdf
ขนาด: 664,268 ไบต์
วันที่: กพ. 2008
การปรับปรุงแก้ไข: D38448-004

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องมี Adobe Acrobat Reader*

สําหรับรายการรหัสการสั่งซื้อทั้งหมด โปรดดู คู่มืออะไหล่และการกําหนดค่า