คู่มือผู้ใช้ Intel® Deployment Assistant

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008066

28/08/2017

คู่มือผู้ใช้นี้อธิบายถึงวิธีการใช้ Intel® Deployment Assistant (IDA) v 2.5 —ใช้งานแอพพลิเคชั่นกราฟิกที่ใช้เบราว์เซอร์ได้อย่างง่ายดาย—เพื่อลดเวลาที่เกี่ยวข้องกับการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์®ของ Intel โดยจะให้ภาพรวมเกี่ยวกับคุณสมบัติและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าและการใช้งาน IDA

คู่มือผู้ใช้icon
ชื่อไฟล์: IDA25userguide
ขนาด: ๒,๐๕๑,๕๔๕ไบต์
วันที่: มกราคม๒๐๐๙
ครั้งที่ปรับปรุง: ๒.๕

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*