คู่มือผู้ใช้สำหรับโมดูล Intel® MFS5520VI Server

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008065

14/07/2017

เอกสารนี้จะให้ข้อมูลอ้างอิงข้อมูลคุณลักษณะและคำแนะนำทีละขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มและเปลี่ยนส่วนประกอบในโมดูลการประมวลผล

คู่มือนี้มีไว้สำหรับช่างเทคนิคระบบที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาการอัพเกรดและการซ่อมแซมโมดูลการประมวลข้อมูลนี้

คำแนะนำผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ [PDF] icon
ขนาดไฟล์: ๕,๗๐๓ KB
วันที่: มีนาคม๒๐๑๐